dr inż. Przemysław Młynarczyk

Przemysław Młynarczyk

dr inż.,

asystent naukowo-dydaktyczny

 

 

 

Adres:

al. Jana Pawła II 37
Kraków
31-864

Telefon: 12 628 35 55

Informacje: budynek B, 2 piętro,
pokój B207
 

 

Zainteresowania naukowe :

- Zjawisko pulsacji ciśnienia występujące m.in. w instalacjach sprężarek wyporowych,

- Numeryczne modelowanie przepływów zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z wymianą ciepła,

- Zastosowanie metod numerycznej mechaniki płynów do rozwiązywania innych problemów inżynierskich,

- Projektowanie CAD,

- Kierunki rozwoju oprogramowania do obliczeń CFD.

___________________________________________

Ważniejsze publikacje:

- Cyklis, P., Młynarczyk, P. An innovative simulation method for the estimation of the nozzle pressure pulsation attenuation. Journal of Vibration and Control, 2015, DOI: 10.1177/1077546315619534.

- Cyklis, P., Młynarczyk, P. The influence of the spatial discretization methods on the nozzle impulse flow simulation results. Procedia Engineering 157 (2016), pp. 396-403.

- Cyklis, P., Młynarczyk, P. The CFD based estimation of pressure pulsation damping parameters for manifold element. Procedia Engineering 157 (2016), pp. 387-395.

- Kantor, R., Młynarczyk, P. Water Jackets as efficient heat shields in high temperature difference cases - CFD modelling of convective and radiative heat transfer in vacuum systems. Technical Transactions iss. 1-M (2016), pp. 121-128.

 

Wykaz wszystkich publikacji w bazie BPK

Udział w projektach, grantach oraz zleceniach dla przemysłu:

 

- "Analiza pracy podstawowych urządzeń statycznych wchodzących w skład bloku reaktorowego instalacji FKKII pod kątem rozszerzalności cieplnej” Na zlecenie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 2016r., Obliczenia CFD.

- "Projekt termodynamiczny i uruchomienie wyparki do  koncentratu soku owocowego o wydajności 18 t/h soku dla przetwórni Dwikozy." 2015r., Tworzenie dokumentacji technologicznej.

- "Diagnostics Design and Development: Radial Neutron Camera (RNC) and Radial Gamma-Ray Spectrometer (RGRS)" dla Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, 2015r., Projektowanie oraz obliczenia termo-hydrauliczne.

- "Wykonanie badań sprężarki tłokowej."
Na zlecenie Gardner Denver LTD, Claybrook Drive, Wielka Brytania, 2014r., Badanie zaworów.

- "Pomiar sygnałów akustycznych w module skrytkowym w zmiennych warunkach otoczenia". Na zlecenie INITTEC Sp. z o.o., 2014 r., Przygotowanie oprogramowania oraz przeprowadzanie pomiarów.

- "Ekspertyza pracy agregatów sprężających typ ASR-204 CNG produkcji WUCH Dębica. Na zlecenie PGNiG S.A. 2013 r., Przygotowanie oprogramowania oraz przeprowadzanie pomiarów.

- "Nowa technologia chłodniczego obiegu kaskadowego sprężarkowo-sorpcyjnego z ekologicznymi czynnikami roboczymi."  Realizacja w latach 2010-2013. Członek zespołu badawczego.

- "Pulsacje ciśnienia w instalacjach sprężarkowych – nowe metody analizy i tłumienia." Realizacja w latach 2010-2013. Członek zespołu badawczego.

 

 

 Zagadnienia do prac dyplomowych :

1.       Modelowanie numeryczne procesów przepływowo – cieplnych w maszynach przepływowych.

2.       Optymalizacja geometrii elementów maszyn ze względu na poprawę parametrów przepływowych lub termicznych przy użyciu modelowania CFD.

3.       Projektowanie i optymalizacja elementów aerodynamicznych pojazdów podwodnych, naziemnych i powietrznych z wykorzystaniem oprogramowania MES i CFD.

4.       Analiza porównawcza (Benchmark) wyników uzyskiwanych przy użyciu różnych kodów CFD.

5.       Modelowanie zagadnień FSI ( Fluid Structure Interaction).

6.       Opracowywanie algorytmów numerycznych do specyficznych zagadnień fizycznych.

7.       Modelowanie CFD prostych zagadnień przepływowych oraz ich eksperymentalna weryfikacja.

8.       Opracowywanie algorytmów numerycznych do specyficznych analiz danych 

 

Please publish modules in offcanvas position.