dr inż. Przemysław Młynarczyk

Przemysław Młynarczyk

dr inż.,

asystent naukowo-dydaktyczny

 

 

 

Adres:

al. Jana Pawła II 37
Kraków
31-864

Telefon: 12 628 35 55

Informacje: budynek B, 2 piętro,
pokój B207
 

 

Zainteresowania naukowe :

- Zjawisko pulsacji ciśnienia występujące m.in. w instalacjach sprężarek wyporowych,

- Numeryczne modelowanie przepływów zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z wymianą ciepła,

- Zastosowanie metod numerycznej mechaniki płynów do rozwiązywania innych problemów inżynierskich,

- Projektowanie CAD,

- Kierunki rozwoju oprogramowania do obliczeń CFD.

___________________________________________

Ważniejsze publikacje:

- Cyklis, P., Młynarczyk, P. An innovative simulation method for the estimation of the nozzle pressure pulsation attenuation. Journal of Vibration and Control, 2015, DOI: 10.1177/1077546315619534.

- Cyklis, P., Młynarczyk, P. The influence of the spatial discretization methods on the nozzle impulse flow simulation results. Procedia Engineering 157 (2016), pp. 396-403.

- Cyklis, P., Młynarczyk, P. The CFD based estimation of pressure pulsation damping parameters for manifold element. Procedia Engineering 157 (2016), pp. 387-395.

- Kantor, R., Młynarczyk, P. Water Jackets as efficient heat shields in high temperature difference cases - CFD modelling of convective and radiative heat transfer in vacuum systems. Technical Transactions iss. 1-M (2016), pp. 121-128.

 

Wykaz wszystkich publikacji w bazie BPK

Udział w projektach, grantach oraz zleceniach dla przemysłu:

 

- "Analiza pracy podstawowych urządzeń statycznych wchodzących w skład bloku reaktorowego instalacji FKKII pod kątem rozszerzalności cieplnej” Na zlecenie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 2016r., Obliczenia CFD.

- "Projekt termodynamiczny i uruchomienie wyparki do  koncentratu soku owocowego o wydajności 18 t/h soku dla przetwórni Dwikozy." 2015r., Tworzenie dokumentacji technologicznej.

- "Diagnostics Design and Development: Radial Neutron Camera (RNC) and Radial Gamma-Ray Spectrometer (RGRS)" dla Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, 2015r., Projektowanie oraz obliczenia termo-hydrauliczne.

- "Wykonanie badań sprężarki tłokowej."
Na zlecenie Gardner Denver LTD, Claybrook Drive, Wielka Brytania, 2014r., Badanie zaworów.

- "Pomiar sygnałów akustycznych w module skrytkowym w zmiennych warunkach otoczenia". Na zlecenie INITTEC Sp. z o.o., 2014 r., Przygotowanie oprogramowania oraz przeprowadzanie pomiarów.

- "Ekspertyza pracy agregatów sprężających typ ASR-204 CNG produkcji WUCH Dębica. Na zlecenie PGNiG S.A. 2013 r., Przygotowanie oprogramowania oraz przeprowadzanie pomiarów.

- "Nowa technologia chłodniczego obiegu kaskadowego sprężarkowo-sorpcyjnego z ekologicznymi czynnikami roboczymi."  Realizacja w latach 2010-2013. Członek zespołu badawczego.

- "Pulsacje ciśnienia w instalacjach sprężarkowych – nowe metody analizy i tłumienia." Realizacja w latach 2010-2013. Członek zespołu badawczego.

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.