REGULAMIN ćwiczeń audytoryjnych w Zakładzie Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych

1) Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze wynosi 2. Nieobecności należy usprawiedliwić do trzech tygodni od dnia opuszczenia zajęć. Dopuszczalna liczba wszystkich nieobecności wynosi 4.

2) Studenci obowiązani są przychodzić na zajęcia przygotowani w zakresie podanym dla danego przedmiotu przez prowadzącego. Obowiązuje zakres wiadomości podanych na wykładzie oraz zawarty w literaturze podstawowej.

3) Podstawą zaliczenia będą oceny uzyskane z kolokwiów (do 2 w semestrze), kartkówek i odpowiedzi ustnych. Każde z kolokwiów należy zaliczyć z oceną pozytywną. Za ustalenie terminu i zarezerwowanie sali na kolokwia poprawkowe odpowiedzialny jest Starosta Grupy.

4) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych w obu semestrach.

5) W sprawach spornych dotyczących uzyskiwania zaliczenia należy zwracać się do Kierownika Zakładu lub Dyrektora Instytutu.

Please publish modules in offcanvas position.