dr inż. Jerzy Żelasko

Jerzy Żelasko
dr inż.

   
Adres:
al. Jana Pawła II 37
Kraków
małopolskie
31-864
Polska

Telefon: (+48 12) 628 35 86

Informacje: budynek B, 1 piętro,
pokój B117

 

Wykaz publikacji:

1. Gondek A., Żelasko J. Temperatura punktu rosy w przewodach spalinowych. Zeszyt Naukowy PK Nr 8, . 1996, s.29-39.
2. Gondek, Żelasko J. Bilans energii dla agregatu wyposażonego w sprężarkę śrubową. Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 3/1999. 1999 r., s.19-21.
3. Gondek A., Żelasko J. Agregaty typu ASP wyposażone w sprężarki śrubowe. Pneumatyka Nr 5/99, 1999, s.51-52.
4. Gondek A., Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J.: Zmodyfikowana wersja liniowo-logarytmicznego rozkładu prędkości w przewodzie o prostokątnym przekroju przepływu. Archiwum Energetyki, tom XXX (2001 nr 1-2).
5. Żelasko J.: Niekonwencjonalny, niskotemperaturowy wymiennik rurowy wykorzystujący energię promieniowania słonecznego. XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy Kraków (2004).
6. Żelasko J.: Analiza techniczna i optymalizacja ekonomiczna biwalentnego systemu pompa ciepła-kocioł gazowy, Mat. XIX Zjazdu Termodynamików, Sopot, wrzesień 2005, s. 283-284.
7. Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J.: Experimental investigation of momentum and heat transfer phenomena in slurry flow. Turbulence 11, 2005.
8. Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J.: Projektowanie pośrednich układów chłodzenia zasilanych zawiesiną lodową. Artykuł przyjęty na XVI Ogólnoplską Konferencję Naukowo-Techniczną Wentylacja, Klimatyzacja, Wymiennictwo, Zdrowie, Zakopane 2007.
9. Cyklis P., Żelasko J.: Optymalna praca cienkowarstwowej wyparki wielostopniowej do produkcji koncentratów. Agro przemysł 3/2007.
10. Cyklis P., Żelasko J.: Optymalne sterowanie procesami wymiany ciepła i masy w wielostopniowej wyparce cienkowarstwowej. Materiały konferencyjne XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy 2007.
11. Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J. : Melting of ice slurry under forced convection conditions in tubes, Experimental Thermal and Fluid Science (2008), doi: 10.1016/j.expthermfluisci. 2008.05.002.
12. Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J. : Generalized non-Newtonian flow of ice slurry, Chemical Engineering and Processing 46 (2007), 895-904
13. Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J. : Wymiana ciepła zawiesiny lodowej podczas laminarnego przepływu w kanałach, Czasopismo Techniczne-Mechanika 105 (2008) 251-260

Please publish modules in offcanvas position.