1. Mika Ł. (redakcja): „Jakość i innowacyjność w procesach odlewniczych, obróbce cieplnej i plastycznej oraz w wytwarzaniu materiałów kompozytowych”. Monografia. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2015.
 2. Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W.: „Opory przepływu w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła”. Książka naukowa. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2015.
 3. Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W.: „Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. Obliczenia cieplne”. Podręcznik akademicki. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2012, 2013 (2 wydania).

 1. Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J.: Refrigerant boiling at low heat flux densities in vertical tubes with heat transfer enhancing fittings, Int. Journal of Refrigeration(Elsevier)(54) 2015. 
 2. Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J.: Flow resistance of ice slurry in bends and elbow pipes, Journal of Physics Conference Series, czerwiec 2014.
 3. Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J.: Free and forced convection on the outer surface of vertical longitudinally finned tubes, Experimental Thermal and Fluid Science(Elsevier) (57) 2014.
 4. Mika Ł.: Pressure loss coefficients of ice slurry in horizontally installed flow dividers, Experimental Thermal and Fluid Science(Elsevier)(45) 2013.
 5. Mika Ł.: Ice slurry flow in a poppet-type flow control valve, Experimental Thermal and Fluid Science(Elsevier) (45) 2013.

 1.    Kopeć P.: Porównanie możliwości programów Duprex 4.0 oraz Solkane 8.0 wspomagających proces projektowania układów chłodniczych, Chłodnictwo 1-2 (2016).
 2.    Mika Ł.: Wytwarzanie oraz zastosowanie zawiesiny lodowej w pośrednich systemach chłodzenia, rozdział w monografii: Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania, Wyd. Polit. Krak., Kraków 2015, str. 123-135.
 3.    Mika Ł., Górski B., Kantor R.: Flow modelling of slurry ice in a control valve, Technical Transactions - Mechanics. Cracow University of Technology, Kraków 2015.
 4.    Kopeć P.: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty czynnika R1234yf jako zamiennika czynnika R134a, stosowanego w klimatyzacji samochodowej, Logistyka 6 (2015).
 5.    Kopeć P.: Obliczenia i dobór gruntowego wymiennika ciepła dla pompy ciepła, JCEEA – Czasopismo Inżynierii Lądowej, Budownictwa i Architektury. Politechnika Rzeszowska, z. 62, nr 2 (2015).

Patenty i wzory użytkowe

- Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J., Zalewski W.: Rura wzdłużnie ożebrowana; wzór użytkowy nr PL 66649, 2011.

 

Zgłoszenia patentowe

- Element rurowy wymiennika ciepła o zwiększonym przenoszeniu strumienia ciepła; P.416264.

- Wkładka dla zwiększenia przenoszenia strumienia ciepła czynników zeotropowych w rurowym elemencie wymiennika ciepła; P.416715.

Please publish modules in offcanvas position.