1. Zalewski W., Kopeć P.: "Wymienniki ciepła pomp ciepła i innych systemów odzysku ciepła”. Książka naukowa. Wydawnictwo PK., Kraków 2018.
 2. Niezgoda-Żelasko B.,  "Nowoczesne systemy chłodzenia pośredniego"Wyd.  Polit.  Krak., Kraków 2017.
 3. Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W.: „Opory przepływu w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła”. Książka naukowa. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2015.

 1. Kopeć P., Niezgoda-Żelasko B.: Modeling of the heat transfer process in an air heat pump fanless evaporator, XI International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer 2018.
 2. Kopeć P., Niezgoda-Żelasko B.: Heat transfer on the outher surface of vertical longitudinally finned tubes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
 3. Niezgoda-Żelasko B.: Spring inserts for the intensification of the heat exchange process during boiling in vertical tubes - Optimization of geometric parameters, Journal of Thermal Science, Vol. 27 (5) 2018.
 4. Niezgoda-Żelasko B.: The enthalpy-porosity method applied to the modelling of the ice slurry melting process during tube flowProcedia Engineering, Vol.157 2016.
 5. Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J.: Refrigerant boiling at low heat flux densities in vertical tubes with heat transfer enhancing fittings, Int. Journal of Refrigeration(Elsevier)(54) 2015. 

 1. Krawczyk L., Sołek M., Mika Ł.: Ice slurry flow in ball valves, Technical Transactions - Mechanics 1. Cracow University of Technology, Kraków 2018.   
 2. Niezgoda-Żelasko B.: Encancement of the boiling process of refrigerants with high temperature glide and low GWP Technical Transactions 5 2017.
 3. Kopeć P., Niezgoda-Żelasko B.:  Metoda wyznaczania lokalnych wartości współczynników przejmowania  ciepła  na  zewnętrznych  powierzchniach  rur  ożebrowanych  W:  Współczesne problemy  termodynamiki, praca  zbiorowa  pod  red.  T.  Burego  i  A.  Szlęka, Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice 2017
 4. Zalewski W.: Obliczenia cieplne wymiennika stanowiącego ujęcie dolnego źródła ciepła powietrznej pompy ciepła, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 3 (2016)
 5. Kopeć P.: Porównanie możliwości programów Duprex 4.0 oraz Solkane 8.0 wspomagających proces projektowania układów chłodniczych, Chłodnictwo 1-2 (2016).

Patenty i wzory użytkowe

- Niezgoda-Żelasko B., Żelasko J., Zalewski W.: Rura wzdłużnie ożebrowana; wzór użytkowy nr PL 66649, 2011.

 

Zgłoszenia patentowe

- Element rurowy wymiennika ciepła o zwiększonym przenoszeniu strumienia ciepła; P.416264.

- Wkładka dla zwiększenia przenoszenia strumienia ciepła czynników zeotropowych w rurowym elemencie wymiennika ciepła; P.416715.

Please publish modules in offcanvas position.