Działalność naukowo - badawcza

 

 

Tematyka realizowanych prac badawczych koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z procesami wymiany ciepła, masy i pędu, występującymi w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła. Prowadzone są badania cieplno-przepływowe chłodnic powietrza zasilanych zawiesiną lodową i innymi chłodziwami (wodne roztwory glikoli, woda lodowa), wymienników ciepła stosowanych w pompach ciepła (w tym parowaczy typu „sopel lodu”), kolektorów słonecznych. Możliwości badawcze zakładu obejmują także badania porównawcze sprężarek chłodniczych pracujących z różnymi czynnikami ziębniczymi oraz optymalizację konstrukcji różnego typu wymienników ciepła: oziębiaczy powietrza, skraplaczy chłodzonych powietrzem, wymienników płytowych, gruntowych, skraplaczy i chłodnic wyparnych cieczy.

 

 

Kierownik Zakładu Chłodnictwa i Klimatyzacji

Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski

 

 

Działalność naukowo-badawcza zakładu

  • know-how w zakresie projektowania wymienników chłodzonych wyparnie,
  • badania cieplne i przepływowe czynników jednofazowych, wielofazowych (ciecz - ciało stałe, ciecz-para),
  • modelowanie procesów cieplnych i przepływowych: przepływy jednofazowe, wielofazowe (wrzenie, topnienie)
  • badania w komorach chłodniczych (do -40oC),
  • badania urządzeń zasilanych wodą lodową (6oC), zawiesiną lodową (-6oC), czynnikami chłodniczymi (-20oC),
  • projektowanie różnego typu wymienników ciepła stosowanych w chłodnictwie, klimatyzacji, górnictwie, technice cieplnej, przemyśle spożywczym itp.,
  • know-how w zakresie projektowania instalacji zasilanych zawiesiną lodową,
  • opracowywanie nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, szczególnie w aspekcie projektowania i stosowania pomp ciepła,
  • analiza techniczna i ekonomiczna nowych technologii chłodzenia.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.