Informacje ogólne o Zakładzie

W chwili obecnej, Zakład Mechaniki Płynów jest organizacyjnie częścią Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5), wchodzącego w skład Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Zakład Mechaniki Płynów wywodzi się z Katedry Mechaniki Płynów, powstałej w 1966 roku. Pierwszym kierownikiem katedry był doc. dr hab. inż. Zbigniew Nowak. W roku 1970, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uczelni, Katedra połączyła się z trzema innymi katedrami tworząc Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, w ramach którego wyodrębniono pięć zakładów. Jednym z nich był Zakład Mechaniki Płynów.

Działalność dydaktyczna Zakładu związana jest z prowadzeniem zajęć z przedmiotów:

  • mechanika płynów,
  • aerodynamika samochodu,
  • dynamika przepływów,
  • mechanika płynów nienewtonowskich.

Prace badawcze prowadzone w Zakładzie poruszają problematykę związaną z:

  • przepływem lepkosprężystych i reostabilnych cieczy nienewtonowskich w przewodach,
  • przepływem cieczy Tomsa oraz środków powierzchniowo czynnych (SPC) w przewodach,
  • badaniem zjawisk wymiany pędu, ciepła i masy w przepływach turbulentnych metodą tzw. "zagadnienia odwrotnego",
  • aerodynamiką wentylatorów i układów wentylatorów poprzecznych w zastosowaniach chłodnictwa i klimatyzacji.

Obecnie Zakładem Mechaniki Płynów kieruje prof. dr hab. inż. Zbigniew MATRAS.

Logowanie