aerodynamika wentylatorów
bud. A, VI p., p. A624
tel. (+48 12) 648 05 55 w.3240,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prac targosz

 Kierunek:
mechanika płynów, maszyny przepływowe


magisterium:
1972
doktorat:
1982
habilitacja:
1993
tytuł profesora PK:
1998
tytuł profesora:
2011

Dorobek naukowy:

  Książki i Skrypty

 • Ćwiczenia laboratoryjne z Mechaniki Płynów - skrypt dla studentów Wyższych Szkół Technicznych, Kraków, 1981 (współautorstwo)

  Publikacje i referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych

 1. Bębenek B., Stacharska-Targosz J.: Wybrane zagadnienia z hydrodynamiki mieszania cieczy nienewtonowskich. Czasopismo Techniczne, Seria M, z.8, 1976, 14-20
 2. Gryglaszewski P., Nowak Z., Stacharska-Targosz J.: Nieizotermiczny, laminarny przepływ cieczy Ostwalda-de Waele w rurze kołowej oraz płaskiej, szerokiej szczelinie. Czasopismo Techniczne, Seria M, z 2 i 4, 1979, 14-19
 3. Gryglaszewski P., Nowak Z., Stacharska-Targosz J.: The Effects of Viscous Dissipation on Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Tubes, Wärme-und Stoffübertragung. Springer Verlag, 14, 1980, 81-89
 4. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Nieizotermiczny, laminarny przepływ cieczy Ostwalda -de Waele w prostoosiowej rurze kołowej. Materiały Konferencyjne III Seminarium "Inżynieria Procesowa i Budowa Aparatury Chemicznej", Kraków, 1980, 125-155
 5. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Numerical Study of Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Tubes with Variable Wall Temperature. Acta Mechanica, 40, 1981, 237-252
 6. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Pressure-Drop in Non-Isothermal Laminar Flow of Power Law Fluids in Tubes with Various Thermal Conditions. Wärme-und Stoffübertragung, Springer Verlag 14,1980, 281-288
 7. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Tubes with Variable Wall Heat Flux. Acta Mechanica, 41, 1981, 129-141
 8. Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P.: Non-Isothermal Pressure in Laminar Flow of Non-Newtonian Power Law Fluids in Tubes with Various Thermal Conditions> Proc. of the 15-th Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, vol.B, Fluid Dynamics, 1981, 189-196
 9. Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P.: Viscous Dissipation in Laminar Heat Transfer to Non-Newtonian Power Law Fluids in Tubes with Various Boundary Conditions Proc. of the 15-th Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, vol.B, Fluid Dynamics, 1981, 197-204
 10. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Laminar Heat Transfer to Power Law Fluids in Flat Gaps with Various Thermal Conditions. Acta Mechanica, 44, 1982, 223-236
 11. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Pressure-Drop in the Greatz-Nusselt Problem Extended on a Gap Flow of Power Law Fluids. Acta Mechanica, 45, 1982, 205-213
 12. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Small Disturbance Stability of a Non-Isothermal Tube Flow of Power Law Fluids, Part 1,Derivation of the Orr-Sommerfeld Equation Extended. Acta Mechanica, 48, 1983, 157-163
 13. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Small Disturbance Stability of a Non-Isothermal Tube Flow of Power Law Fluids, Part 2, Numerical Solution of the Problem. Acta Mechanica, 48, 1983, 165-172
 14. Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P.: Przybliżona metoda obliczania oporów przepływu przy laminarnych, nieizotermicznych przepływach cieczy nienewtonowskich w przewodach. Materiały Konferencyjne XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kozubnik, 1983, tom II, 184-196
 15. Gryglaszewski P., Nowak Z., Stacharska-Targosz J.: Stateczność laminarnego przepływu cieczy nienewtonowskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Ś1ąskiej, Seria Energetyka, z.87, 1984,129-135
 16. Stacharska-Targosz J., Nowak Z., Gryglaszewski P.: Zastosowanie metody linearyzacji optymalnej do problemu wymiany ciepła w przepływach cieczy nienewtonowskich. Zeszyty Naukowe, Politechniki Ś1ąskiej, Seria Energetyka, z.88, 1984, 153-159
 17. Stacharska-Targosz J., Nowak Z.: Thermal Entrance Region Problem Extended on Non-Newtonian Fluids. Proc. IX Intl. Congerss on Rheology, Mexico, 1984 Advances in Rheology, Vol.2, 127-134
 18. Nowak Z., Stacharska -Targosz J.: Application of the Method of Optimal Linearization to the Heat Transfer Problem in Flows of Non-Newtonian Fluids. ZAMM, 66, 1986
 19. Stacharska-Targosz J.: Obliczanie oporów przepływu cieczy nienewtonowskich o własnościach zmiennych z temperaturą. Monografia 62, Politechnika Krakowska, Kraków, 1988, 71-84
 20. Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P.: Heat Transfer in Laminar Flow of Non-Newtonian Fluids. Progress and Trends in Reology II, Suplement to Rheologica Acta, Steinkopff Verlag, 26, 1988,148-151
 21. Stacharska-Targosz J.: Zastosowanie metody linearyzacji optymalnej do obliczania oporów przepływu w cieczach nienewtonowskich. Materiały Konferencyjne VII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, tom II, Rydzyna, 1986, 475-482
 22. Nowak Z., Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P.: Forced Heat Convection to Non-Newtonian Fluids in Horizontal Tubes. 7-th International Congress CHISA'81, Praga, 1981, A-38
 23. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Numerical Study of Changes in Friction Factor in Non-Isothermal, Laminar Flow of Power Law Fluids in Tubes. 7-th International Congress CHISA'81, Praga, 1981, A-37
 24. Nowak Z., Gryglaszewski P., Stacharska-Targosz J.: Numeryczna analiza stateczności nieizotermicznego przepływu cieczy nienewto- nowskich w rurach kołowych. III Ogólnopolskie Seminarium Inżynierii Płynów Nienewtonowskich, Warszawa , 1983
 25. Stacharska-Targosz J.: The Geometry of Cross Flow Fans and their Performances. SYMKOM plus 87, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 94, 1987, 183-191
 26. Stacharska-Targosz J.: Obliczanie oporów przepływu cieczy nienewtonowskich o własnościach zmiennych z temperaturą. Monografia 62, Kraków 1988, 71 - 84
 27. Stacharska-Targosz J.: Wizualizacja procesów przepływowych w wentylatorach poprzecznych. Materiały Konferencyjne IX Konferencji Krajowej Mechaniki Płynów, Kraków, 1990, 311-316
 28. Stacharska-Targosz J., Gołogórski J.: Wentylator poprzeczny o sterowalnej charakterystyce, Monografia "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych". Politechnika Krakowska, 1991, 373-388
 29. Stacharska-Targosz J., Gryglaszewski P.: Identyfikacja pola przepływu w wirniku wentylatora poprzecznego. Monografia "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych", Politechnika Krakowska, 1991, 389-410
 30. Stacharska-Targosz J.: Wpływ parametrów konstrukcyjnych na działanie wentylatora poprzecznego wg badań Korowkina. Chłodnictwo,5,1991, 3-7
 31. Stacharska-Targosz J.: Badania modeli wentylatorów poprzecznych wykonanych z tworzyw sztucznych. Materiały Konferencyjne. VI Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków, 1991, 217-224
 32. Gołogórski J., Stacharska-Targosz J.: Wentylatory poprzeczne o sterowalnej charakterystyce - metoda oceny działania. Chłodnictwo, Tom XXVI, Nr 11, 1991, 10-13
 33. Stacharska-Targosz J.: Identyfikacja przepływów w wentylatorach poprzecznych metodą eksperymentu sekwencyjnego. Monografia 117, Politechnika Krakowska, 1991
 34. Stacharska-Targosz J.: Numerical simulation of the flow field in a cross flow fan. ZAMM 72, 351, 1992, 358-361
 35. Stacharska-Targosz J.: Analogia przepływów cieczy i gazu w wentylatorach poprzecznych. Materiały Konferencyjne XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kraków-Muszyna, 1992, 298-301
 36. Stacharska-Targosz J.: Badania struktury przepływu w wentylatorach poprzecznych. Materiały Konferencyjne X Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Gdańsk - Sarnówek,1992, 23-27
 37. Stacharska-Targosz J.: Studies on flow pattern under different throttle conditions in a cross flow fan. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 674, 1993, 43-50
 38. Stacharska-Targosz J., Gołogórski J.: O możliwości sterowania charakterystyką wentylatora poprzecznego. Chłodnictwo, 2, 1993, 5-7
 39. Stacharska-Targosz J.: Modelowanie przepływów w wentylatorach poprzecznych. Monografia 156, Kraków, 1993, 153-162
 40. Stacharska-Targosz J.: Układ przepływowy wentylatora poprzecznego - metoda projektowania. Energetyka, Z.118, Gliwice, 1993, 213-224
 41. Stacharska-Targosz J.: Wentylatory poprzeczne do stosowania w wentylatorowych wymiennikach ciepła. Materiały Konferencyjne KBN "Wirnikowe Maszyny Przepływowe", IMP PŁ Łódź, 1993, 40-43
 42. Stacharska-Targosz J.: Wpływ zmiany struktury przepływu na przebieg charakterystyk wentylatora poprzecznego. Materiały Konferencyjne XI Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Warszawa, 1994, 114-119
 43. Stacharska-Targosz J.: Stosowanie traserów polistyrenowych w badaniach wizualizacyjnych przepływów. Materiały Konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji Przepływów Wielofa- zowych, Gdańsk, 1994, 226-228
 44. Stacharska-Targosz J.: Wpływ własności elektrostatycznych tworzyw sztucznych na charakterystyki przepływowe wentylatorów poprzecznych. Materiały Konferencyjne VII Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków, 1994, 353-358
 45. Stacharska-Targosz J., Gołogórski J.: Badania eksperymentalne wentylatora poprzecznego WPU 450/100. Czasopismo Techniczne, Z.1-M/1995, 157-166
 46. Stacharska-Targosz J.: Flow analogy applied to the velocity fields determination in cross flow fans. Cieplne Maszyny Przepływowe, Zeszyt 108, 1995, 315-322
 47. Gołogórski J., Stacharska-Targosz J.: O pewnym sposobie sterowania charakterystykami wentylatorowego wymiennika ciepła. Materiały Konferencyjne XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Gdańsk 1995, Tom II, 45-48
 48. Stacharska-Targosz J. : Wybrane zagadnienia wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego. Zeszyt Naukowy Politechniki Krakowskiej Nr 8, Kraków 1996, 139 - 148
 49. Targosz B., Stacharska-Targosz J., Gołogórski J.: Wentylatorowy wymiennik ciepła z tworzyw sztucznych. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 3/1997, 129 - 135
 50. Targosz B., Stacharska-Targosz J.: Dobór tworzyw sztucznych do budowy wentylatorowego wymiennika ciepła. Materiały Konferencyjne I Krajowej Konferencji Naukowej Materiałoznawstwo-Odlewnictwo-Jakość, Kraków 1997, 267 - 273
 51. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Weryfikacja wpływu wybranych własności tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego Część I Analiza teoretyczna. Materiały Konferencyjne VIII Seminarium "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 1997, 389 - 396
 52. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Weryfikacja wpływu wybranych własności tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego Część II Badania doświadczalne. Materiały Konferencyjne VIII Seminarium "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 1997, 397 - 404
 53. Targosz B., Stacharska-Targosz J.: Komputerowa weryfikacja wybranych efektów stosowania materiałów polimerowych do budowy wentylatorowych wymienników ciepła. Materiały Konferencyjne VIII Seminarium "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 1997, 459 - 468
 54. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Analiza wpływu wybranych tworzyw sztucznych na charakterystyki wentylatora poprzecznego. Zeszty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997, 275 - 282
 55. Stacharska-Targosz J.: Rozmowa z doc. dr inż. J. Gołogórskim. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 3/97, 104-107
 56. Stacharska-Targosz J.: Koncepcja wentylatora poprzecznego. Materiały Konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej Doświadczenia TURBOTECH-ŁÓŹ Sp. z o.o. w badaniach i modernizacji sprężarek przepływowych", Łódź, 1998
 57. Targosz B., Stacharska-Targosz J.: Ekonomiczne aspekty stosowania wybranych tworzyw sztucznych do budowy wentylatorowych wymienników ciepła. Materiały Konferencyjne XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kraków- Muszyna 1998
 58. Płachetko A., Stacharska-Targosz J.: Wpływ chropowatości powierzchni elementów wentylatora poprzecznego na charakterystyki przepływowe. Materiały Konferencyjne XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Krakowska, Muszyna 1998
 59. Targosz B., Stacharska-Targosz J.: Stanowisko do weryfikacji doświadczalnej zastosowania oziębiacza powietrza z tworzyw sztucznych w klasycznym obiegu chłodniczym. Materiały Konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowe Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Sztucznych " , Politechnika Poznańska, Rydzyna , 1998
 60. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Metoda wspomagająca projektowanie układów cieplno-przepływowych z wentylatorami poprzecznymi. Materiały Konferencyjne XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Politechnika Częstochowska , 1998
 61. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Badania charakterystyk przepływowych wentylatora poprzecznego ze względu na rodzaj tworzywa sztucznego oraz chropowatość powierzchni. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Energetyka, z.130, 1998 , 65 - 81
 62. Stacharska-Targosz J.: Selected problems of cross flow fans. 12 Seminar Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau, Berlin-Kraków,1998
 63. Stacharska-Targosz J.: Wentylatory poprzeczne - wybrane zagadnienia. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna,2(33)/98, 63-67
 64. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Badania wpływu chropowatości powierzchni elementów z tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego. Materiały Konferencyjne Jubileuszowej Sesji Naukowej Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi, grudzień 1998
 65. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: "Badania rozkładu temperatury powietrza na wylocie z wymiennika ciepła w warunkach konwekcji swobodnej", Materiały Konferencyjne VII Zjazdu Termodynamików, Kraków -Zakopane,1999
 66. Stacharska - Targosz J., Płachetko A.: Performance characteristics of fan heat exchanger incorporating a cross flow fan, SYMKOM'99, Arturówek k. Łodzi, 1999, Materiały Konferencyjne
 67. Stacharska-Targosz J.: Badanie wpływu usytuowania elementów układu wentylator poprzeczny- wymiennik ciepła na jego charakterystyki, Cieplne Maszyny Przepływowe, Nr 117, Łódź 2000
 68. Stacharska-Targosz J., Targosz B.: Wpływ chropowatości powierzchni elementów z tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego, Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Rydzyna 2001
 69. Stacharska-Targosz J., Sowa A.,: Analityczne modele przepływu płynu w wentylatorze poprzecznym, Czasopismo Techniczne, Mechanika, Z.2-M/2001, Kraków 2001, strr.1-20
 70. Stacharska-Targosz J., Rajca R.: Wybrane zagadnienia energetyki wiatrowej,. Część I: Elektrownie wiatrowe, Czasopismo Techniczne, Mechanika, Z.2-M/2001, Kraków 2001 , str. 112-123
 71. Stacharska-Targosz J., Wojtuń S.: Metoda pomiarowa charakterystyk cieplno-przepływowych układu wentylator poprzeczny -wymiennik ciepła, Czasopismo Techniczne, Mechanika, Z.2-M/2001, Kraków 2001, str. 79 -92
 72. Stacharska-Targosz J., : Wpływ struktury przepływu w wentylatorach poprzecznych na charakterystyki wentylatorowych wymienników ciepła, Czasopismo Techniczne Mechanika, Z. 5-M/2001, Kraków 2001
 73. Stacharska-Targosz J., Rajca R.: Numeryczne badania łopaty z elementem sterującym turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu" Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA 2002, 613-620, Wrocław, 2002
 74. Stacharska-Targosz J., Sowa A.: Weryfikacja numeryczna procesu formowania struktury przepływu w wentylatorach poprzecznych, Materiały XV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Augustów, 2002

 

Referaty na konferencjach i seminariach

 1. Stacharska-Targosz J.: Identyfikacja struktury przepływu w wentylatorach poprzecznych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Przemysłowe Maszyny Wirnikowe", Rzeszów, 1993
 2. Stacharska-Targosz J.: Modelowanie przepływów w wentylatorach poprzecznych. Konferencja Naukowa "Diagnozowanie urządzeń w energrtyce cieplnej" Kraków, 1993
 3. Stacharska-Targosz J.: Układ przepływowy wentylatora poprzecznego - metoda projektowania. Konferencja Naukowa "Wentylatory Przemysłowe", Ustroń, 1993
 4. Stacharska-Targosz J.: Wentylatory poprzeczne do stosowania w wentylatorowych wymiennikach ciepła. Konferencja KBN "Wirnikowe Maszyny Przepływowe", Łódź, 1993
 5. Stacharska-Targosz J.: Wpływ zmiany struktury przepływu na przebieg charakterystyk wentylatora poprzecznego. XI Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Warszawa, 1994
 6. Stacharska-Targosz J.: Stosowanie traserów polistyrenowych w badaniach wizualizacyjnych przepływów. IV Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 1994
 7. Stacharska- Targosz J.: Wpływ własności elektrostatycznych tworzyw sztucznych na charakterystyki przepływowe wentylatorów poprzecznych. VII Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków, 1994
 8. Stacharska-Targosz J.: Flow analogy applied to the velocity fields determination in cross flow fans. International SYMKOM - Jubilee 95, Bronisławów ,1995
 9. Gołogórski J., Stacharska-Targosz J.: O pewnym sposobie sterowania charakterystykami wentylatorowego wymiennika ciepła. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Gdańsk 1995
 10. Stacharska-Targosz J., Gołogórski J.: Badania eksperymentalne wentylatora poprzecznego WPU 450/100. Czasopismo Techniczne , Zeszyt 1, Politechnika Krakowska, Kraków 1995 157 - 166
 11. Stacharska-Targosz J.: Wpływ liczby Reynoldsa na charakterystyki aerodynamiczne wentylatorów poprzecznych. Materiały Konferencyjne XII Krajowej Konferencji Mechaniki Pynów 1996
 12. Stacharska-Targosz J.: Wybrane zagadnienia wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego. Konferencja Naukowa Janowice 7-9 .10. 1996
 13. Targosz B., Stacharska-Targosz J.: Dobór tworzyw sztucznych do budowy wentylatorowego wymiennika ciepła. I Krajowa Konferencja Naukowa Materiałoznawstwo-Odlewnictwo-Jakość, Kraków 1997
 14. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Weryfikacja wpływu wybranych własności tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego Część I Analiza teoretyczna. VIII Seminarium "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 1-3 .10. 1997
 15. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Weryfikacja wpływu wybranych własności tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego Część II Badania doświadczalne. VIII Seminarium "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 1-3. 10. 1997
 16. Targosz B., Stacharska- Targosz J.: Komputerowa weryfikacja wybranych efektów stosowania materiałów polimerowych do budowy wentylatorowych wymienników ciepła. VIII Seminarium "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 1 - 3.10.1997
 17. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Analiza wpływu wybranych tworzyw sztucznych na charakterystyki wentylatora poprzecznego. V Konferencja Naukowo-Techniczna "Wentylatory przemysłowe", Zakopane 6 -8 .10. 1997
 18. Stacharska-Targosz J.: Koncepcja wentylatora poprzecznego. Konferencja Naukowo-Techniczna "Doświadczenia TURBOTECH-ŁÓŹ Sp. z o.o. w badaniach i modernizacji sprężarek przepływowych", Bełchatów 15 - 17.10. 1997
 19. Targosz B., Stacharska-Targosz J.: Ekonomiczne aspekty stosowania wybranych tworzyw sztucznych do budowy wentylatorowych wymienników ciepła. Materiały Konferencyjne XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Kraków- Muszyna 1998, tom III, 66-69
 20. Płachetko A., Stacharska-Targosz J.: Wpływ chropowatości powierzchni elementów wentylatora poprzecznego na charakterystyki przepływowe. Materiały Konferencyjne XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Krakowska, Muszyna 1998 , tom IV, 147-150
 21. Targosz B., Stacharska-Targosz J.: Stanowisko do weryfikacji doświadczalnej zastosowania oziębiacza powietrza z tworzyw sztucznych w klasycznym obiegu chłodniczym. Materiały Konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowe Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Sztucznych " , Politechnika Poznańska, Rydzyna , 1998 , 330-337
 22. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Metoda wspomagająca projektowanie układów cieplno-przepływowych z wentylatorami poprzecznymi. Materiały Konferencyjne XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Politechnika Częstochowska , 1998
 23. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Badania charakterystyk przepływowych wentylatora poprzecznego ze względu na rodzaj tworzywa sztucznego oraz chropowatość powierzchni. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Energetyka, z 130, 1998, 65 - 81
 24. Stacharska-Targosz J.: Selected problems of cross flow fans. 12 Seminar Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau, Berlin-Kraków,1998 , 61-68
 25. Stacharska-Targosz J.: Wentylatory poprzeczne - wybrane zagadnienia. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 2(33)/98, 63-67
 26. Stacharska-Targosz J.: Wybrane zagadnienia zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle. Materiały Konferencyjne Tarnów, wrzesień 1998
 27. Stacharska-Targosz J., Płachetko A.: Badania wpływu chropowatości powierzchni elementów z tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego. Materiały Konferencyjne Jubileuszowej Sesji Naukowej Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi, grudzień 1998
 28. Stacharska - Targosz J., Płachetko A.: Badania rozkładu temperatury powietrza na wylocie z wymiennika ciepła w warunkach konwekcji swobodnej. Materiały konferencyjne VII Zjazdu Termodynamików, Kraków -Zakopane,1999
 29. Stacharska - Targosz J., Płachetko A.: Performance characteristics of fan heat exchanger incorporating a cross flow fan. SYMKOM'99, Arturówek k. Łodzi, 1999, Matriały Konferencyjne
 30. Stacharska-Targosz J.: Badanie wpływu usytuowania elementów układu wentylator poprzeczny- wymiennik ciepła na jego charakterystyki, Cieplne Maszyny Przepływowe, Nr 117, Łódź 2000
 31. Stacharska-Targosz J., Targosz B.: Wpływ chropowatości powierzchni elementów z tworzyw sztucznych na sprawność wentylatora poprzecznego, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Rydzyna 2001

 

Patenty

 • Stacharska-Targosz J.: Wentylator poprzeczny, - patent udzielony decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 6.09.1995, Nr P-296443

Logowanie