wymiana ciepła i masy, aerodynamika, dynamika gazów
bud. A, VI piętro, p. A628
tel. (+48) 012 628 32 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prac rup

Kierunek:
mechanika płynów, energetyka


magisterium:
1974
doktorat:
1978
habilitacja:
1993
tytuł profesora PK:
1996
tytuł profesora:
2001

Działalność naukowa

Opracowanie nowych metod pomiaru: strumienia przepływu płynu w zastosowaniach do przepływomierzy cieplnych i kolanowych. Pomiary współczynników przewodzenia ciepła i ciepła właściwego dla płynu i materiału ścianki przewodu, w tym dla przewodów z tworzyw sztucznych o właściwościach anizotropowych. Wyznaczanie rozkładów współczynnika wnikania ciepła na powierzchniach rurek z tworzyw sztucznych. Analiza wzmożonej wymiany ciepła w nanocieczach i w cieczach wykazujących efekty mikropolarne. Modelowanie pulsacyjnego przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych człowieka z uwzględnieniem ich odkształceń sprężystych.
 1. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności
  • mechanika,
  • mechanika płynów,
  • numeryczna mechanika płynów,
  • konwekcyjna wymiana ciepła,
  • ochrona środowiska,
  • energetyka
 2. Główne tematy prac naukowych:
  • Turbulentna wymiana pędu i ciepła w zakresie laminarnym i turbulentnym.
  • Pomiary wielkości przepływowo – cieplnych takich jak: strumień przepływu płynu, współczynnik przewodzenia ciepła dla płynu i ścianki przewodu, współczynnik ciepła właściwego itp.
  • Wymiana ciepła w płynach o właściwościach mikropolarnych i nanocieczach.
  • Modelowanie przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych.
 3. Członkostwo w organizacjach naukowych:
  • Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (2011-2014, oraz 2016-2019)
  • Członek Sekcji Mechaniki Płynów, Podsekcji Numerycznej Mechaniki Płynów w Komitecie Mechaniki PAN
  • Członek Podsekcji Przepływy Wielofazowe sekcji Mechaniki Płynów w Komitecie Mechaniki PAN
 4. Nagrody, odznaczenia, staże naukowe:
  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowa II stopnia za działalność naukowo-badawczą – 1982
  • Nagroda Rektora PK za działalność naukowo-badawczą – wielokrotnie
  • Nagroda Rektora PK za działalność dydaktyczną-wielokrotnie (ost. 2014r.)
  • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej 1994 r.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1999 r.
  • Medal Złoty za Długoletnią Służbę 2009r.
 5. Organizacja konferencji, redakcje czasopism, recenzje publikacji
  • Organizacja Seminarium Naukowego „POIARY WIELKOŚCI PRZEPŁYWOWO – CIEPLNYCH W BUDOWIE MASZYN, Janowice 1996
  • Członek komitetu Organizacyjnego XVII Zjazdu Termodynamików , Kraków – Zakopane, 1999 r.
  • Członek komitetu programowego KONFERENCJI Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój , AGH Kraków, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015.
  • Członek komitetu naukowego KONFERENCJI Współczesne technologie i Urządzenia Energetyczne, PK, Kraków, 2007, 2010, 2013.
  • Członek komitetu naukowego KONFERENCJI Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych – CYLINDER 2008, 2009 KOMAG Gliwice-Szczyrk
  • Członek komitetu naukowego: The 1st International Congress on Thermodynamics, Poznań, 2011r.
  • Członek komitetu naukowego :Heat transfer Renewable Sources of Energy, HTRSE-2012, Szczecin ZUT
  • Członek komitetu naukowego XXII Zjazdu Termodynamików , Rzeszów, 2014r.
  • Członek komitetu naukowego: Konferencja Naukowa Polski Mix Energetyczny 2014, Politechnika Śląska
  • Członek komitetu naukowego: XXII Międzynarodowej Konferencji Mechaniki Płynów (XXII Fluid Mechanics Conference), Słok- Bełchatów- Wrocław 11-14 wrzesień 2016r.

Projekty badawcze finansowane przez KBN lub MNiSzW

 1. K. Rup, J. Taler, J. Wrona: Opracowanie metody pomiaru pośredniego przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych (grant nr 8T10B02812), (1997 – 1999), kierownik projektu
 2. K. Rup, P. Duda, M. Soczówka: Sposób wyznaczania rozkładów współczynnika wnikania ciepła na powierzchniach rury w zakresie przejścia laminarno – turbulentnego, (grant nr 8 T10 B05119), (2000 – 2003, kierownik projektu,
 3. D. Taler, S. Gumuła, K. Rup: Numeryczne i eksperymentalne modelowanie nieustalonej pracy wymienników ciepła o przepływie krzyżowym, (grant nr 3T10B05926), (2004-2006), wykonawca
 4. K. Rup, Ł. Malinowski, B. Węglowski: Metoda pomiaru strumienia objętości płynu w zastosowaniach do przepływomierza kolanowego, (grant nr 3 T10B 08027), (2004 – 2007), kierownik projektu.
 5. K. Rup, P. Sarna, B. Węglowski, S. Walczak: Pomiar strumienia objętości płynu na łukach kolan o przekroju niekołowym zainstalowanych na rurociągach, (Projekt badawczy własny PB 2650/B/T02/2007/33, nr N N 513 2650 33), (2007-2010), kierownik projektu.

Dorobek naukowy


Monografie

 1. Rup K.: Model matematyczny bezkontaktowego przepływomierza cieplnego małych wydatków i jego weryfikacja doświadczalna. MONOGRAFIA 148. Kraków, 1993
 2. Rup K.: Metoda pomiaru przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych. MONOGRAFIA 257. Kraków, 1999
 3. Rup K.: Mechanika płynów w środowisku naturalnym. MONOGRAFIA, Kraków, 2003
 4. Rup K.: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, Warszawa, 2006.
 5. K. Rup; Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa, (skrypt dla studentów). Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 2010.
 6. K. Rup: Izentropowe i Nieizentropowe przepływy gazu. PWN, Warszawa, 2013.
 7. K. Rup: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, Warszawa, 2006r., wyd. II 2015r.

Ważniejsze prace opublikowane w czasopismach naukowych przed 2000 r.

 1. Rup K., Taler J.: Określenie nieustalonego pola temperatury w ściance płaskiej przy zmiennym współczynniku przewodnictwa cieplnego. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Vol. 15, Nr 1, 1977, s. 21 - 28.
 2. Rup K.: Określenie pola temperatury w cieczy przepływającej w kanale płaskim. Inżynieria Chemiczna, Vol.8, Nr 3, 1978, s.641-648.
 3. Rup K.: Modyfikacja metody uśredniania poprawek funkcjonalnych w zagadnieniach konwekcji wymuszonej i przepływu ciepła. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Vol.16, Nr 1, 1978, s. 81 - 88.
 4. Rup K.: Analiza przepływu cieczy w sektorze rury kołowej za pomocą metody Kantorowicza. Archiwum Budowy Maszyn, Vol.26, Nr 1, 1979, s. 115 - 126.
 5. Taler J., Rup K.: Obliczanie żeber za pomocą metody uśredniania funkcjonalnych poprawek. Archiwum Budowy Maszyn, Vol.26, Nr 1, 1979, s. 144 - 153.
 6. Rup K., Taler J.: Przybliżona analiza nieustalonego pola temperatury w żebrach prostych. Rozprawy Inżynierskie, Vol.27, Nr 1, 1979, s. 145 - 153.
 7. Nowak Z., Rup K.: Nieizotermiczne, laminarne przepływy cieczy newtonowskiej przez kapilary i płaskie, szerokie szczeliny. Archiwum Hydrotechniki, Vol.25, Nr 2, 1979, s.189 - 211.
 8. Nowak Z., Rup K.: Zastosowanie transformacji Laplace'a w metodzie uśredniania poprawek funkcjonalnych. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Vol.18, Nr 1, 1980, s. 71 - 86.
 9. Nowak Z., Rup K.: Die nichtisotherme, laminare, stationäre Spaltströmung einer Newtonschen Flüssigkeit. Wärme und Stoffübertragung, Vol.13, 1980, s.85-92 (Springer Verlag).
 10. Rup K.: Wymuszona konwekcyjna wymiana ciepła w laminarnym płaskim przepływie cieczy nienewtonowskiej i newtonowskiej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Vol. 1, Nr 2, 1980, s.291-306.
 11. Nowak Z., Rup K.: Nonisothermal Poiseuille flow of a Newtonian fluid with temperature dependent viscosity. Rozprawy Inżynierskie, Vol.29, Nr 1, 1981,s. 213 - 227.
 12. Rup K.: Określenie pola temperatury i prędkości cieczy w rurze kołowej, przy termicznych warunkach brzegowych drugiego rodzaju. Prace Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Vol.80, 1981, s. 31 - 44.
 13. Rup K.: Nieizotermiczny, laminarny przepływ nienewtonowskiej cieczy w krótkiej rurze. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Vol.19, Nr 2, 1981, s.337 - 347.
 14. Rup K.: Einflüsse veränderlicher Viskosität und der Oberflachenwarmekapazitat auf instationare natürliche Konvektionsströmungen. Wärme - und Stoffübertragung, Vol.20, 1986, S. 249 - 254. (Springer Verlag).
 15. Rup K.: Oddziaływanie zmian lepkości cieczy i pojemności cieplnej powierzchni w przepływach nieustalonej konwekcji naturalnej. Wyd. Pol. Krak., Monografia (Wybrane Zagadnienia Wymiany Pędu i Ciepła w Układach Heterofazowych ) Nr 62, 1988, s. 141 - 162.
 16. Gołogórski J., Taler J., Rup K.: Przekazywanie ciepła przez powierzchnie rur ożebrowanych. Chłodnictwo, Vol.22, Nr 6, 1987, s.3 - 6.
 17. Rup K., Taler J.: Wärmeübergang an Rippenrohren und Membranheizflächen. Brennstoff - Wärme - Kraft, Bd.41, Nr 3,1989, s. 90 - 95. (VDI Verlag).
 18. Rup K.: Strömung und Wärmeübergang bei der Überlagerung freier und erzwungener Konvektion im Einlaufgebiet eines senkrechten Rohres. Brennstoff -Wärme - Kraft, Bd.43, Nr 7/8, 1991, s.385 - 389. (VDI Verlag)
 19. Rup K.: Analiza nieustalonej konwekcji mieszanej z uwagi na zmienną prędkość przepływu zewnętrznego. Prace Inst. Maszyn Przepł. PAN, Nr 93, 1991, s. 123 - 133
 20. Rup K.: Stanowisko doświadczalne do badania charakterystyk przetwarzania bezkontaktowego przepływomierza cieplnego. Wyd. Politech. Krak. Monografia (Diagnozowanie Urządzeń w Energetyce) nr 156, Kraków 1993, s. 137-151.
 21. Rup K.: Transient natural convection heat transfer in non-newtonian second order fluids. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Nr 1, 34, 1996, s. 129 - 142.
 22. Rup K.: Identification of the flowrate based upon a solution of an inverse heat transfer problem. Acta Mechanica, Vol. 119, 1996, s. 13 - 23 (Springer Verlag).
 23. Rup K.: Indirect measurement of the heat conductivity and specific heat coefficients of homogeneous fluid. Heat and Mass Transfer, Vol. 31, 1996, s. 323 - 328 (Springer Verlag).
 24. Rup K.: Metoda pomiaru małych strumieni przepływu w zastosowaniach do przepływomierzy cieplnych. Pomiary i Automatyka Kontrolna nr 5, 1996, s. 122 - 125.
 25. Rup K., Wais P.: Odwrotne zagadnienie współczynnikowe dla parabolicznego układu równań. Jubileuszowy Zeszyt Naukowy PK nr 8, 1996, s. 119 - 128.
 26. Rup K., Wais P., Wrona J.: Wyznaczanie przewodności cieplnej ortotropowej ścianki rurki. Jubileuszowy Zeszyt Naukowy PK, nr 8, 1996, s.129 - 138.
 27. Wais P., Rup K.: The application of the inverse coefficient problem in heat transfer and fluid flow. Archives of thermodynamics, Vol. 18, nr 3-4, 1997, s. 49-60.
 28. Rup K., Wais P.: An application of the k - e model with variable Prantl number to heat transfer computations in air flows. Heat and Mass Transfer, Vol. 34, 1999, s. 503 - 508 (Springer Verlag).

  Prace opublikowane po 2000 r.

 1. Rup K., Soczówka M.: An improved low Reynolds number k - e model for heat transfer calculations. Forschung im Ingenieurwesen, Vol. 65, 2000, s. 225 - 235 (Springer Verlag).
 2. Rup K., Danys L.: k - e model for heat transfer computations in fluids with high molecular Prandtl numbers, Archives of thermodynamics, vol. 21 (2000) No. 1-2, s. 87 - 100.
 3. Rup K., Soczówka M.: Turbulentny przepływ wody ze zmienną liczbą Prt. Czasopismo Techniczne Mechanika Z. 2-M/2000, s. 45-60.
 4. Rup K., Soczówka M.: Zależności opisujące zmianę turbulentnej liczby Prandtla w przepływie realizowanym w rurze. Materiały konf. XIV KKMP'2000 Łódź.
 5. Rup K., Soczówka M.: Zastosowanie wybranych modeli turbulencji do obliczeń opływu walca. Czasopismo Techniczne Mechanika, Z. 2-M/2001, s. 34 - 53.
 6. Rup K., Soczówka M.: Identyfikacja współczynnika wnikania ciepła w obszarze przejścia laminarno - turbulentnego. Czasopismo Techniczne Mechanika Z. 5-M/2001, s. 157-165.
 7. Rup K., Soczówka M.: Turbulentna wymiana ciepła w początkowym odcinku rury z tworzywa sztucznego. Mat. Konferencyjne XI Symp. Wym. Ciepła i Masy, T. 1, s. 173 -180, Gliwice - Szczyrk 2001.
 8. Rup K., Duda P., Danys L.: Determination of heat transfer coefficients on the surfaces of plastic tubes. Heat and Mass Transfer, Vol. 39, 2002, s. 89 -95, (Springer Verlag).
 9. Rup K., Dzierwa P., Malinowski Ł.: Oddziaływanie profilu prędkości płynu na wymianę ciepła w obszarze wlotowym. Mat. Konf. XVIII Zjazdu Termodynamików, T. III, str.1043-1048, wrzesień, 2002, Warszawa - Muszyna.
 10. Rup K., Malinowski Ł., Dzierwa P.: Efekt profilu prędkości plynu na przejście laminarno turbulentne w początkowym odcinku rury. Mat. Konf. XV Krajowej Konfer. Mechaniki Płynów, wrzesień, 2002, Warszawa - Augustów.
 11. Rup K.: Określenie współczynnika przenikania ciepła w wymienniku z wybranych tworzyw sztucznych. Mat. Konferencyjne X Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, s.343-346, Kraków 2003.
 12. Rup K.: Odparowanie kropli wody w warunkach różnej wilgotności względnej powietrza. Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 5 s. 179-180, 2003.
 13. Rup K.: Determination of the local overall heat transfer coefficient on plastic tube walls. Archives of thermodynamics, vol. 24 (2003) No. 4, s. 67 - 85.
 14. Rup K., Malinowski Ł.: Pośrednia metoda pomiaru strumienia płynu za pomocą przepływomierza kolanowego. Mat. Konf. PPM'05, Ustroń Katowice, 8 -11.V 2005, s. 401 -408.
 15. Rup K., Malinowski Ł.: Pomiar strumienia płynu za pomocą przepływomierza kolanowego. Mat. Konf. XIX Zjazdu Termodynamików, 5 -8. IX, 2005, Sopot, s. 331- 332.
 16. Rup K., Malinowski Ł.: Metoda pomiaru strumienia objętości płynu w zastosowaniach do przepływomierzy kolanowych. Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 5, 2005, s. 35 - 37.
 17. Rup K.: Określenie współczynnika przenikania ciepła w wymienniku z wybranych tworzyw sztucznych. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2005, Nr 2 (21), s. 48-49.
 18. Rup K.: Prędkość opadania odparowujących kropel w powietrzu. Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 3 s. 11-17, 2005.
 19. Malinowski Ł., Rup K.: Analiza teoretyczno - doświadczalna pomiaru strumienia objętości płynu za pomocą przepływomierza kolanowego. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 27, 2006, s. 803 - 816.
 20. Rup K., Malinowski Ł.: Pomiar strumienia objętości płynu w rurociągu z zainstalowanymi łukami kolan. Archiwum Energetyki, t.XXXVI, 2006, s. 199-209.
 21. Rup K., Malinowski Ł.: Fluid flow identification on base of the pressure difference measured on the secant of a pipe elbow. Forschung im Ingenieurwesen, Vol. 70, 2006, s. 199 - 206.
 22. Rup K., Malinowski Ł.: Ciągły pomiar strumienia objętości płynu w rurociągach energetycznych. Materiały I Konferencji Naukowo Technicznej Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 2007, s. 545 -554.
 23. Malinowski Ł., Rup K., Wołkow J.: Adaptacja łuków kolan zainstalowanych na rurociągu do pomiaru strumienia objętości płynu. Cylinder 2008, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Gliwice -Szczyrk 2008, s.197-208
 24. Rup K., Walczak S.: A comparison of measuring capabilities of elbow, Coriolis and electromagnetic flow meters. Archives of thermodynamics, vol. 29 (2008), nr 4, s. 141 -152
 25. Rup K., Gargula M., Sarna P.: Numerical simulation of turbulent flow through a square - sectioned duct with a 90-degree bend using FLUENT. Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 121, 2008, s. 33 - 48.
 26. Malinowski Ł., Rup K.: Measurement of the fluid flow rate with use o fan elbow with oval cross section. Flow Measurement and Instrumentation, 19 (2008), s. 358-363 (Elsevier).
 27. J. Wołkow, Sz. Salamon, K. Rup: Badania zmienności parametrów geometrycznych przewodów hydraulicznych. Archiwum Motoryzacji, 3-4 (2008) s. 163-174.
 28. K. Rup, P. Sarna, J. Wołkow: Opracowanie empirycznej zależności do wyznaczania strumienia objętości płynu w kanale o przekroju kwadratowym. Cylinder 2009, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Gliwice -Szczyrk 2009, s.137-148
 29. K. Rup, P. Sarna: Measurement of Fluid Flow Rate Using Quadratic Arc Elbows. Polish J. of Environ. Stud. Vol.18, No. 3A (2009), pp. 380-388
 30. K. Rup, S. Walczak: Porównanie możliwości pomiarowych przepływomierzy: kolanowego, Coriolisa i elektromagnetycznego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Marzec 2009, s. 26-31,
 31. K. Rup, Ł. Malinowski, P. Sarna: Determination of the flow rate based upon a solution of an inverse coefficient problem. EngOpt2010, 2nd International Conference On Engineering Optimization, Lisbon, 6-9 September 2010, Book of Abstracts (pp306) and CD-ROM Proceedings (pp. 1-6).
 32. K. Rup, P. Sarna: Identyfikacja turbulentnego strumienia przepływu powietrza w kanale z Lukiem kolana o przekroju kwadratowym. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCiM-2010, Materiały konf. str.455-462, Szczecin, wrzesień 2010.
 33. K. Rup, P. Sarna: Analiza numeryczna przepływu powietrza w obszarze łuku kolana o przekroju kwadratowym. Rozdział w "Praca zbiorowa pod redakcja J. Talera", SYSTEMY, TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE, t.II str. 855-864, Wyd. PK, Kraków (2010).
 34. K. Rup, Ł. Malinowski, P. Sarna: Measurement of flow rate in square-sectioned duct bend. XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów - POZNAŃ wrzesień 2010, CD-ROM Proceedings (pp. 1-5).
 35. K. Rup, P. Sarna: Analysis of turbulent flow through a square-sectioned duct with installed 90-degree elbow. Flow Measurement and Instrumentation, 22 (2011), pp. 383-391 (Elsevier).
 36. B. Kopiczak, K. Rup: Analiza przepływu azotu w mikrokanale prostokątnym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2, (2011), pp. 7- 10
 37. K. Rup, Ł. Malinowski, P. Sarna: Measurement of flow rate in square-sectioned duct bend. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 49,2, (2011),pp. 301-311.

Patenty

 • K. Rup: Sposób i urządzenie do pomiaru cieplnego małych natężeń przepływu płynu. Patent PL 166471 B1, 1995.

Logowanie