mechanika płynów
bud. A, VI piętro, p. A623
tel. (+48) 012 628 32 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prac matras

Kierownik Zakładu Mechaniki Płynów
Kierunek:
mechanika płynów


magisterium:
1970
doktorat:
1975
habilitacja:
1986
tytuł profesora PK:
1991
tytuł profesora:
2002

Działalność naukowa

 • klasyczna mechanika płynów,
 • mechanika płynów nienewtonowskich (ciecze Tomsa, SPC, ciecze reostabilne i lepkosprężyste)

Dorobek naukowy


Monografie, książki i skrypty

 • Matras Z.: Propozycja nowej metody projektowania przepływu cieczy nienewtonowskich w gładkich rurach kołowych, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, /1975/
 • Matras Z.: Przepływ cieczy Tomsa w przewodach kołowych, Wyd. PK, Monografia 29, /1984/
 • Matras Z., "Metoda przewidywania czasu między wyrzutami turbulentnymi w burzliwym przepływie cieczy nienewtonowskich i lepkosprężystych cieczy Tomsa", Wyd. PK, Monografia 62, 59 (1988)
 • Matras Z., "Laminarny przepływ cieczy potęgowych w rurach zwiniętych kołowo", Wyd. PK, Monografia 156, 99 (1993)

  Opublikowane prace naukowe

 1. Matras Z., Nowak Z., "Zmodyfikowany współczynnik lepkości cieczy nienewtonowskich spełniających prawo potęgowe", Czas. Techn. Z. 6-M, 1 (1974)
 2. Nowak Z., Matras Z., "Metoda transformacyjna opisu przepływu cieczy nienewtonowskich spełniających prawo Ostwalda-de Waele w prostoosiowej rurze kołowej", Prace Nauk. Inst. Inż. Chem. i Urz. Cieplnych Pol. Wrocławskiej, Nr 25, 49 (1974)
 3. Matras Z., Nowak Z., "Modyfikacja liczby Reynoldsa i współczynnika Fanninga dla przepływu reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurach", Zesz. Nauk. Pol. Pozn., Nr 14, 5 (1978)
 4. Matras Z., "Pseudonewtonowski analogon przepływu reostabilnej cieczy nienewtonowskiej między równoległymi ścianami płaskimi", Zesz. Nauk. Pol. Pozn., Nr 14, 201 (1978)
 5. Nowak Z., Matras Z., "Metoda transformacyjna opisu przepływu cieczy nienewtonowskich w przewodach kołowych", Inż. Chem., IX, 1, 147 (1979)
 6. Nowak Z., Matras Z., "Metoda transformacji zmiennych fizycznych", Inż. Chem., IX, 2, 405 (1979)
 7. Matras Z., Nowak Z., "Nowa metoda projektowania przepływów reostabilnych cieczy nienewtonowskich w hydraulicznie gładkich rurach kołowych", Inż. Chem., IX, 3, 711 (1979)
 8. Matras Z., Stachura J., "Laminarny przepływ cieczy nienewtonowskiej w obszarze wlotowym rury kołowej", Arch. Hydrot., XXVIII, 2, 189 (1981)
 9. Matras Z., Nowak Z., "Izotermiczny, laminarny przepływ cieczy Ostwalda-de Waele w odcinku wlotowym", TUB-Dokumentation, Heft 13, Berlin (1982)
 10. Matras Z., Nowak Z., "Laminar Entry Length Problem for Power Law Fluids", Acta Mechanica, 48, 81 (1983)
 11. Matras Z., "A new hypothesis explaining the phenomenon of drag reduction by polymer additives. Part I. The influence of polymer additives on the rheological behaviour of drag reducing liquids","Advances in Rheology", ed by B. Mena, A. Garcia-Rejon and Rangel-Nafaile, vol.1, UNAM, 567 (1984)
 12. Matras Z., "A new hypothesis explaining the phenomenon of drag reduction by polymer additives. Part II. Prediction of pressure drops in the turbulent pipe flow of drag reducing liquids, "Advences in Rheology", ed. by B. Mena, A. Garcia-Rejon and Rangel-Nafaile, vol. 1, UNAM, 573 (1984)
 13. Matras Z., "Bezkorekcyjny reometr kapilarny", Inż. i Ap. Chem., 30, 4, 23 (1991)
 14. Matras Z., "Turbulentny przepływ czysto-lepkich, nienewtonowskich roztworów polimerów i rozcieńczonych farb emulsyjnych w rurach", Inż. Chem. i Proces. 3, 405 (1992)
 15. Matras Z., "Uogólnione równanie Colebrooka White'a dla turbulentnego przepływu cieczy potęgowych w rurkach wykonanych z tworzyw sztucznych", Czas. Techn. 4M (1993)
 16. Matras Z., "Flow of non-Newtonian liquids in curved pipes", TUB - Dokumentation, Heft 63, 105 (1994)
 17. Matras Z., "Straty ciśnienia przy przepływie cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych", WAT wewn. 2277/94, 108 *(1994)
 18. Matras Z., Stępień R., "Przepływ reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych toroidalnie", Czas. Techn. 1M, 107 (1995)
 19. Stępień R., Matras Z., "Przepływ cieczy o wysokich lepkościach w płaskich kanałach zbieżnych", Czas. Techn. 1M, 167 (1995)
 20. Matras Z., "Analoques of Ito's equations for the flow of non-Newtonian liquids through curved tubes", Appl. Mech and Eng. 1, No. 2, 293 (1996)
 21. Matras Z., "Jakościowa analiza wpływu dodatków polimerów na deformację rozkładu prędkości w turbulentnym przepływie cieczy Tomsa w rurze", Wyd. PK (wydanie jubileuszowe), Zeszyt nr 8, 99 (1996)
 22. Matras Z., Malec W.,"Przepływ cieczy newtonowskich w przewodach o przekroju eliptycznym", Czasopismo Techniczne PK, s. 26, 2M/1998/
 23. Matras Z., Malec W., "Non-Newtonian flow through straight pipes of elliptic cross section",Applied Mechanics and Engineering, vol. 4, Special issue: ICER'99, p.227, Zielona Góra 1999

Prace opublikowane w materiałach konferencyjnych

 1. Nowak Z., Matras Z., "Metoda transformacyjna opisu przepływu cieczy nienewtonowskich spełniających prawo Ostwalda-de Waele w prostoosiowej rurze kołowej", VIII Ogólnopolska Konf. Inż. Chem.,PAN, Cz. II, 49 (1974)
 2. Matras Z., Nowak Z., "Nowa metoda obliczania strat ciśnienia przy przepływie reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurociągach", Inż. Chem. i Bud. Aparat. Chem. , Pol. Krak. - Technische Univ. West - Berlin, Kraków (1976)
 3. Matras Z., Nowak Z., "Modyfikacja liczby Reynoldsa i współczynnika Fnninga dla przepływu reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurach", IX Ogólnopolska Konf. Inż. Chem., PAN, Mat. Konf., 5, Poznań (1978)
 4. Matras Z., "Pseudonewtonowski analogon przepływu reostabilnej cieczy nienewtonowskiej między równoległymi ścianami płaskimi", IX Ogólnopolska Konf. Inż. Chem., PAN, Mat. Konf, 201 Poznań (1978)
 5. Matras Z., "Uniwersalny reomert kapilarny", X Jubileuszowa Konf. Inż. Chem. i Proces. PAN, , Mat. Konf. cz.II, 211, ŁódĄ (1980)
 6. Matras Z., "Pseudo-Newtonian analogue of non-Newtonian flow in the entrance region of a circular pipe", 7th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design and Automation CHISA'81, Paper A2.27, Prague, Czechoslovakia, (1981)
 7. Matras Z., Nowak Z., "Izotermiczny, laminarny przepływ reostabilnej cieczy Ostwalda-de Waele w odcinku wlotowym", 4. Seminar Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau, Technische Universitat Berlin - Technische Hochschule Kraków, Berlin (1982)
 8. Matras Z., "Turbulentny przepływ czysto - lepkich nienewtonowskich roztworów polimerów i rozcieńczonych farb emulsyjnych w rurach kołowych", XI Ogólnopolska Konf. Inż. Chem. i Proces. PAN, Mat. Konf. Cz. II, 181,Kozubnik (1983)
 9. Matras Z., "Laminar flow of drag reducing polymer solutions", 8th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment and Automation CHISA'84, Prague, Czechoslovakia, (1984)
 10. Matras Z., "The turbulent pipe flow of drag reducing polymer solutions", 8th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment and Automation, CHISA'84, Prague, Czechoslovakia, (1984)
 11. Matras Z., "A new hypothesis explaining the phenomenon of drag reduction by polymer additives. Part I. The influence of polymer additives on the rheological behaviour of drag reducing liquids", Proc. IX International Congress on Rheology, Acapulco, Mexico, vol. 1, 567 (1984)
 12. Matras Z., "A new hypothesis explaining the phenomenon of drag reduction by polymer additives. Part II. Prediction of pressure drops in the turbulent pipe flow of drag reducing liquids", Proc. IX International Congress on Rheology, Acapulco, Mexico, vol. 1, 573 (1984)
 13. Matras Z., "The turbulent pipe flow of aqueous solutions of hydroxypropylmethylcellulose and diluted emulsion paints", 2nd Conference of European Rheologists, Prague, (1986)
 14. Matras Z., "Drag reduction by high - molecular polymer additives", Proc. of Second IUTAM Sumposium on Structure of Turbulence and Drag Reduction, Zurich, (1989)
 15. Matras Z., "Entrance region flow of drag reducing polymer solutions", 10th International Congress of Chemical Engineering, Chemical quipment and Automation CHISA'90, Prague, Czechoslowakia, (1990)
 16. Matras Z., "Przepływ rozcieńczonych roztworów polimerów w rurze", Mechanika Płynów, IX Konferencja Krajowa, 207 Kraków (1990)
 17. Matras Z., "Prediction of pressure drops in the pipe flows of drag reducing polymer solutions", XV Wsiechsojuznyj Seminar po Reołogii, AN SSSR, Odessa (1990)
 18. Matras Z., "Jakościowa analiza wpływu dodatków wielkocząsteczkowych polimerów na deformację turbulentnego profilu prędkości przy przepływie cieczy Tomsa w rurach", XIV Ogólnopolska Konf. Inż. Chem. i Proces., PAN, "Procesy ransportu pędu", 93, Kraków-Muszyna (1992)
 19. Matras Z., "Straty ciśnienia przy przepływie turbulentnym cieczy nienewtonowskich w rurach chropowatych", XIV Ogólnopolska Konf. Inż. Chem. i Proces., PAN, "Procesy transportu pędu", 93, Kraków - Muszyna (1992)
 20. Matras Z., "Opory przepływu cieczy nienewtonowskich w rurach chropowatych", X Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, PAN, cz.II, 255, Gdańsk - Sarnówek (1992)
 21. Matras Z., "Nowa metoda przewidywania oporów przepływu cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych kołowo", Inż. Chem. Współczesne Kierunki Badawcze w Aspektach Praktycznych, Konf. Nauk., t II, 131, Kraków (1994)
 22. Matras Z., "Straty ciśnienia przy przepływie cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych", XI Krajowa Konf. Mech. Płynów, PAN, cz.II B, 108, Warszawa (1994)
 23. Matras Z., "Przepływ cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych", 10. Seminar Verfahrenstechnik und Chemischer Aparatebau", Berlin bis 25 Juni (1994)
 24. Matras Z., "The flow of drag reducing liquids in tubes of circular cross section" 9th European Drag Reduction Meeting, Euromech Colloquium 332 - Drag Reduction, Ravello, Italy, (1995)
 25. Matras Z., Stępień R., "Uniwersalna krzywa oporów cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych toroidalnie", XV Ogólnopolska Konf. Nauk. Inż. Chem.i Proces., PAN, t. I., Gdańsk (1995)
 26. Stępień R., Matras Z., "Przepływ cieczy potęgowych w płaskich szczelinach o zmiennej wysokości", XV Ogólnopolska Konf. Nauk. Inż. Chem i Proces., PAN, t. I., Gdańsk (1995)
 27. Matras Z., Stępień R., "Transformacja krzywych oporów hydraulicznych przepływu cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych", XII Krajowa Konf. Mech. Płynów, PAN, Rzeszów - Jawor (1996)
 28. Stępień R., Matras Z., "Wyznaczanie przyrostu ciśnienia przy przepływie cieczy potęgowych w płaskich szczelinach", XII Krajowa Konf. Mech. Płynów, PAN, Rzeszów - Jawor (1996)
 29. Matras Z., "Jakościowa analiza wpływu dodatków polimerów na deformację rozkładu prędkości w turbulentnym przepływie cieczy Tomsa w rurze", Konf. Nauk. "Pomiary wielkości przepływowo-cieplnych w budowie maszyn", IAPiE PK, Janowice 7-9. X. (1996)
 30. Matras Z., "Transport hydrauliczny cieczy nienewtonowskich w przewodach", Seminarium Reologii Technicznej OLSZTYN'96, Stare Jabłonki koło Ostródy, 14-15 paĄdziernik (1996)
 31. Matras Z., Malec W., Stępień R. "Przepływ cieczy nienewtonowskich w przewodach o przekroju eliptycznym", V Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Tom I, s. 170, Gdańsk (1997)
 32. Stępień R., Matras Z., Malec W., "Przepływ zawiesin o dużej koncentracji w obszarze roboczym wytłaczarek", V Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Tom II, s. 69, Gdańsk (1997)
 33. Matras Z., Malec W., "Opory przepływu cieczy reostabilnych cieczy nienewtonowskich w zakrzywionych przewodach o przekroju eliptycznym", XVI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Mat. konf., s. 107, Kraków (1998)
 34. Matras Z., Malec W., "Metoda wielokrotnej transformacji opisu przepływu cieczy nienewtonowskich w zakrzywionych przewodach o przekroju eliptycznym", XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Mat. konf., 2, s. 203, Częstochowa (1998)
 35. Matras Z., Malec W., "Opory przepływu płynów newtonowskich w przewodach o przekroju eliptycznym", XVII Zjazd Termodynamików - Konferencja naukowa, Mat. konf., 3, s. 883, Kraków (1999)
 36. Matras Z., Malec W., "Przepływ cieczy nienewtonowskich w zakrzywionych przewodach wykonanych z tworzyw sztucznych", Konferencja naukowa: Quality'99, Mat. konf., s.267, Kraków (1999)

Prace niepublikowane

 1. Matras Z., Nowak Z., "Nowa metoda projektowania przepływów cieczy nienewtonowskich w rurociągach", Problem Międzyresortowy MR.I.10, zad. 2.8.5. /1977 - 1980/
 2. Matras Z., Nowak Z., "Przepływ cieczy nienewtonowskich wykazujących efekt Tomsa w przewodach kołowych", MR.I.10, zad. 03.03 /1980 - 1983/
 3. Matras Z., "Wstępne badania nad przyczynami powstawania efektu Tomsa" /praca bezumowna - IAPiE/ /1982/
 4. Matras Z., "Straty wlotowe przy przepływie cieczy nienewtonowskich" /praca bezumowna - IAPiE/ 1982/
 5. Matras Z., "Pomiar własności reologicznych cieczy nienewtonowskich" /praca bezumowna -IAPiE, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM Mexico/ /1984/
 6. Matras Z., "Pomiar i interpretacja własności reologicznych roztworów polimerów" /Instituto de Investigaciones en Materiales UNAM, Mexico/ /1984/
 7. Bębenek B., Matras Z., "Zmniejszanie strat energrtycznych przy przepływie cieczy za pomocą dodatków tensydów", CPBP 02.22. temat 03.07 /1987/
 8. Bębenek B., Matras Z., "Optymalizacja przepływu zawiesin o bardzo wysokiej koncentracji fazy stałej", CPBP 02.22, temat 01.11 /1987, 1988/
 9. Matras Z., Bębenek B., "Wyznaczanie strat energii przepływu chłodniczych czynników pośredniczących w przewodach z tworzyw sztucznych i ich kompozytach", CPBP 02.06. /1988 - 1989/
 10. Matras Z., Bębenek B., "Charakterystyki przepływowe chłodniczych czynników pośredniczących w rurach z tworzyw sztucznych", PK, /1989/
 11. Matras Z., "Badanie efektów lepkosprężystych roztworów polimerowych", PK /1990/
 12. Matras Z. "Straty energii przy przepływie cieczy nienewtonowskich w rurach chropowatych", M-5/485/BW/91
 13. Matras Z., Bębenek B., "Badanie oporów przepływu cieczy reostabilnych w rurach chropowatych. Ocena wpływu dodatków środków powierzchniowo czynnych na redukcję strat energii w rurociągu ciepłowniczym", M5/149/DS/92
 14. Matras Z., Bębenek B., "Turbulentny przepływ wodnych roztworów polimerów i środków powierzchniowo czynnych", M5/120/DS/93
 15. Matras Z., "Przepływ potęgowych cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych", M5/152/DS/94
 16. Bębenek B., Matras Z., Rup K., "Wymiana pędu i ciepła w pośredniczących czynnikach chłodniczych we wlotowych odcinkach rurek wymienników z tworzyw sztucznych", (grant KBN nr 3 0402 910 01p/06), /1992 - 1994/
 17. Rup K., Matras Z., Taler J., "Opracowanie metody oceny przepływu realizowanej za pomocą przepływomierzy cieplnych zainstalowanych na przewodach do transportu płynów", (grant KBN nr 9 S604 002 05) /1993-1996/

Logowanie