Egzamin poprawkowy z mechaniki płynów - ostatni termin (kierunek: MiBM)

 

Ostateczny termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Mechanika Płynów dla studentów studiów stacjonarnych, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn odbędzie się:

 

25 września 2017r. (poniedziałek) od godz. 9:00,

w auli A123.

 

 

Egzamin pisemny składa się z części zadaniowej i teoretycznej.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali w roku akad. 2016/17 zaliczenia z ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych.

 

Studenci przystępujący do egzaminu proszeni są o przyniesienie co najmniej 2 arkuszy papieru kancelaryjnego formatu A3.

 

Wejście na egzamin wyłącznie za okazaniem legitymacji studenckiej!!!

Logowanie