Harmonogram zajęć w Laboratorium Mechaniki Płynów
semestr zimowy, rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne

Dzień Godzina
Grupa
Zesp. 01.10-
05.10
08.10-
12.10
15.10-
19.10
22.10-
26.10
29.10-
02.11
05.11-
09.11
12.11-
16.11
19.11-
23.11
26.11-
30.11
03.12-
07.12
10.12-
14.12
17.12-
21.12
31.12-
04.01
07.01-
11.01
14.01-
18.01
21.01-
25.01

P
O
N
I
E
D
Z

730-900

12E

L4 W 2 15 9a 10 9b - 6 7 14 16 11 - 12 13 Z
L3 W 15 2 16 9a 6 - 9b 14 7 11 12 - 13 10 Z

915-1045

12E

L1 W 2 15 9a 10 9b - 6 7 14 16 11 - 12 13 Z
L2 W 15 2 16 9a 6 - 9b 14 7 11 12 - 13 10 Z

W
T
O
R
E
K

1100-1230

12T

L1 W - 2 - 7 - 9a - 15 - 11 - - 12 - 16
L2 - 2 - 7 - 9a - 15 - 11 - 12 - - 16 -
L5 -  15 - 2 - 16 - 7 - 9a - 11 - - 12 -
L3 W - 15 - 2 - 16 - 7 - 9a - - 11 - 12
C
Z
W
A
R

730-900

12T 
L6 - W 2 7 - 9a 15 11

12

(915-1045)

16 Z - - - - -

915-1045

12T
L4 W 2 - 7 - 9a - 15 - 11 - 12 - 16 Z -
P
I
Ą
T

1100-1230

21e

1 W 2 15 9a - 10 9b 6 7 14 16 11 12 13 Z -
2 W 15 2 16 - 9a 6 9b 14 7 11 12 13 10 Z -

UWAGA: Druki sprawozdań do laboratoriów oraz wprowadzenia do ćwiczeń dostępne są na stronie internetowej Zakładu Mechaniki Płynów Instytutu M-5: www.icp.mech.pk.edu.pl/m52/

Legenda:

2 – Pomiar lepkości cieczy

6 – Wypływ cieczy przez małe otwory

7 – Opływ ciała stałego płynem rzeczywistym

8 – Doświadczenie Reynoldsa

9a – Pomiar prędkości lokalnej i średniej

10 – wzorcowanie rotametrów

11 – Straty ciśnienia wywołane lepkością cieczy

12 – Pomiar strat miejscowych

13 – Badanie zjawisk kawitacji przepływowej

14 – Badanie charakterystyk pompy wirowej

15 – Uderzenie strugi cieczy w przeszkodę

16 – Identyfikacja strumienia przepływu płynu

Z – Zaliczenie

LITERATURA

  1. Praca zbiorowa pod red. Z. Nowaka: Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów, skrypt PK, Kraków 1981
  2. Matras Z.: Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.

Logowanie