Harmonogram zajęć w Laboratorium Zakładu Mechaniki Płynów
semestr letni, rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne

Dzień Godzina
Grupa
Zesp. 27.02-
03.03
06.03-
10.03
13.03-
17.03
20.03-
24.03
27.03-
31.03
03.04-
07.04
10.04-
14.04
17.04-
21.04
24.04-
28.04
08.05-
12.05
15.05-
19.05
22.05-
26.05
29.05-
02.06
05.06-
09.06
12.06-
16.06
19.06-
23.06 
P
O
1100-1230
12M4
1 W 2 15 9a 6,8 11 12 - 16 - - - - - - Z
2 W 15 2 6,8 9a 16 11 - 12 - - - - - - Z
W
T
O
R
E
K
1245-1415
12M1
1 W 2 15 9a 6,8 11 12 - 16 - - - -  - - Z
2 W 15 2 6,8 9a 16 11 - 12 - - - -  - - Z
1430-1600
12M2
1 W 2 15 9a 6,8 11 12 - 16 - - - -  - - Z
2 W 15 2 6,8 9a 16 11 - 12 - - - - - - Z
Ś
R
O
D
1000-1130
12B1
1 W 2 6 7 8 9a - 10 11 12 13 14 15 16 - Z
2 W 7 9a 6 2  8 - 15 16 11 14 12 13 10 - Z
C
Z
915-1045
12M4
1 W 2 15 9a 6,8 11 - 12 16 - - - -  - -
2 W 15 2 6,8 9a 16 - 11 12 - - - -  - -

 

UWAGA: Druki sprawozdań do laboratoriów oraz wprowadzenia do ćwiczeń dostępne są na stronie internetowej Zakładu Mechaniki Płynów: www.icp.mech.pk.edu.pl/m52/

Legenda:

2 – Pomiar lepkości cieczy

6 – Wypływ cieczy przez małe otwory

7 – Opływ ciała stałego płynem rzeczywistym

8 – Doświadczenie Reynoldsa

9a, 9b – Pomiar prędkości lokalnej i średniej

11 – Straty ciśnienia wywołane lepkością cieczy

12 – Pomiar strat miejscowych

12b – Badanie zaworu kulowego

13 – Badanie zjawisk kawitacji przepływowej

14 – Badanie charakterystyk pompy wirowej

15 – Uderzenie strugi cieczy w przeszkodę

16 – Identyfikacja strumienia przepływu płynu

Z – Zaliczenie

LITERATURA

  1. Praca zbiorowa pod red. Z. Nowaka: Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów, skrypt PK, Kraków 1981
  2. Matras Z.: Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.

Logowanie