leks

 

ABSORBER - natręt zabierający czas i wymagający poświęcenia mu uwagi, A. WSPÓŁPRĄDOWY - gdy jego i nasze zainteresowania są przynajmniej częściowo zbieżne, A. PRZECIWPRĄDOWY - gdy sprawy, z którymi przychodzi właśnie przestały nas interesować.
BEŁKOTKA - kobieta z wadą wymowy (w przenośni kobieta, która przekroczyła obroty krytyczne - patrz OBROTY KRYTYCZNE).
CIECZ DOSKONAŁA - pojęcie nieprecyzyjne; najczęściej rozumie się pod pojęciem CIECZY DOSKONAŁEJ 40 % roztwór alkoholu etylowego w wodzie.
CIECZ SUROWA - ciecz doskonała (patrz wyżej), ale jeszcze nie przegryziona.
CIŚNIENIE NORMALNE - najcząściej to stan normalny; natomiast mieć WYSOKIE CIŚNIENIE to odczucie gwałtownej potrzeby udania się na tzw. stronę.
CZWÓRNIK - uczeń dobry (lecz jeszcze nie bardzo dobry).
DACH PŁYWAJĄCY - występuje po szczególnie silnej powodzi. Wbrew pozorom, płynąć mogą również przedmioty wykonane z np. metali cięższych od wody po przekroczeniu tzw. granicy płynięcia, której nie należy utożsamiać z granicą zalania.
DENNICA - barachło, zbiór przedmiotów lub ludzi miernych, dennych.
DŁAWNICA - pętla zaciskająca się na szyi, także np. pestka śliwki, która ugrzęzła w gardle.
EKSTRAKTOR - człowiek, zawodowo specjalizujący się w rwaniu zębów (dentysta), nie mylić z człowiekiem traktującym to zajęcie rozrywkowo - patrz ŁAMACZ SZCZĘKOWY.
FLOTACJA - tworzenie floty; łączenie się statków w konwój, w przenośni zastrzyk gotówki.
FLOTOWNIK - statek płynący w konwoju, w przenośni człowiek przy forsie.
GNIOTOWNIK - petent usilnie nalegający na załatwienie jego sprawy.
KAWITACJA - parzenie, a także podawanie kawy.
KLAPA DŁAWIĄCA - klęska wywołująca ucisk w gardle.
KOLEKTOR - hobbista zbierający np. znaczki, etykiety, monety itp., tworzące kolekcję.
KOLUMNA - najczęściej występuje jako piąta.
KOŁO ZAMACHOWE - wyznaczone miejsce na stadionie sportowym, gdzie dyskobol bierze zamach przed rzutem dyskiem, także krąg ludzi przygotowujących przewrót lub zamach stanu.
KOMORA ZAGĘSZCZAJĄCA - poczekalnia, w której gromadzą się petenci przed wejściem do gabinetu.
KOMPENSACJA - przyznanie dodatku wyrównawczego; np. dodatku antyinflacyjnego.
KOMPENSATOR - człowiek przyznający dodatki, patrz KOMPENSACJA.
KRYSTALIZATOR - pracownik huty szkła wyrabiający kryształy.
KRYSTALIZATOR KOŁYSKOWY - jak wyżej, ale nieletni.
ŁAMACZ SZCZĘKOWY - kastet, także człowiek posługujący się kastetem.
ŁAPACZ KROPEL - obibok, mówi się zbijać bąki lub pluć i łapać (idiom).
ŁAPY MIESZALNIKA - dostać się w Ł.M. - być przedmiotem intryg.
METODA "Z PÓŁKI NA PÓŁKĘ" - spożywanie wedle z góry ustalonej kolejności; zalecane rozpoczynanie od górnych półek (koniaki) poprzez pośrednie (wódki gatunkowe) do najniższych (czyściocha), postępowanie odwrotne, rzadziej spotykane, jest z naukowego punktu widzenia nieuzasadnione. Obie wersje tej metody i tak jednak prowadzą do opłakanych skutków.
MIESZALNIK - intrygant, człowiek wprowadzający zamieszanie.
MIESZARKA - intrygantka, kobieta wprowadzająca zamieszanie lub po prostu kobieta.
NAPRĘŻENIE NORMALNE - w polityce, stan jaki ukształtował się w wyniku odprężenia.
OBROTY - wejść na obroty, zaszczepić się, wprowadzić do organizmu alkohol.
OBROTY KRYTYCZNE - obroty, których przekraczać nie należy (patrz OBROTY) - jeden kielich więcej powoduje utratę kontroli.
OCHRONA ATMOSFERY - działanie podejmowane niekiedy np. na przyjęciach, na których wystąpiło zadrażnienie, aby nie dopuścić do ekscesów.
ODSTOJNIK - (pojęcie przestarzałe, powstałe w czasach kryzysu) - człowiek, którego można wynająć do stania w kolejkach, stacz (O. WOLNOSTOJĄCY - stacz potrzebujący dużo czasu na załatwienie danej sprawy, w odróżnieniu od O. SZYBKOSTOJĄCEGO, który na załatwienie sprawy nie potrzebuje wiele czasu).
PARA NASYCONA - patrz Wisłocka, Starowicz itp.
PLACEK FILTRACYJNY - wypiek, ciasto kawowe, do którego ekstrakt kawowy uzyskiwany jest w specjalny sposób, przez parzenie kawy w tzw. ekspresie.
PŁUCZKA WODNA - pracownica zakładu pralniczego, kobieta trudniąca się zawodowo płukaniem prania.
PODNOŚNIK - ciężarowiec, potocznie również człowiek dźwigający ciężary.
POŁĄCZENIE KIELICHOWE - biba, uroczystość ku czci, patrz OBROTY, OBROTY KRYTYCZNE.
POMPA - potoczne określenie silnego deszczu.
PÓŁKA DZWONKOWA - w magazynie z wyrobami metalowymi - półka, na której zgromadzone są dzwonki, dzwoneczki, gongi itp.
PÓŁKA RUSZTOWA - podobnie jak wyżej, lecz z rusztami do pieców.
PÓŁKA SITOWA - podobnie jak wyżej - półka na której zgromadzone są sitka, durszlaki, przetaki itp.
PÓŁKA ZAWORKOWA - podobnie jak wyżej, lecz z kurkami, zaworami itp.
PÓŁTECHNIKA - w zasadzie technika, ale tak jakby mniejsza, bardziej prymitywna, jeszcze mniejsza i prymitywniejsza to ĆWIERĆTECHNIKA (czasami tworzona przez ćwierćinteligentów).
PRZENOŚNIK - samiec z gatunku przenośni (zwłaszcza poetyckich).
REAKTOR - opozycjonista; określenie to istnieje wyłącznie w rodzaju męskim.
REAKTOR CIĄGŁY - opozycjonista, niezależnie od panujących trendów.
REAKTOR PERIODYCZNY - opozycjonista przeżywający menstruację (tu wyraźnie widać, że określenie to dotyczy obu płci).
ROZDZIELACZ TALERZOWY - kelner, osoba nakładająca (rozdzielająca) porcje na talerz.
ROZPRYSKIWACZ NACZYNIOWY - niezdara, człowiek namiętnie tłukący naczynia.
ROZPYLACZ - pistolet maszynowy.
SEPARATOR - adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych.
STAN STACJONARNY - dotyczy statusu studenta dziennego, w odróżnieniu od STANU NIESTACJONARNEGO dotyczącego studentów zaocznych i eksternistycznych.
STOJAN - stacz, patrz ODSTOJNIK.
TEMPERATURA NORMALNA - 36,6 oC. Temperatura trochę wyższa nazywana jest stanem podgorączkowym.
TRANSPORTER KUBEŁKOWY - pomocnik murarza przenoszący zaprawę w wiaderkach (kubełkach).
TRÓJNIK - uczeń mniej niż przeciętny, słaby, zbierający oceny dostateczne.
WAGA PIERŚCIENIOWA - sprzęt jubilerski, służący do określania ciężaru precjozów.
WAŁ - figura w kartach; np. wał (wałek) treflowy.
WARUNKI UMOWNE - umówmy się, że w takich warunkach można żyć.
WARUNKI USTALONE - wszystko jasne; co, kto i za ile.
WARUNKI NIEUSTALONE - czarna magia; nikt nic nie wie.
WĘŻOWNICA - (1)rodzaj terrarium przeznaczony specjalnie do hodowania węży, (2)kobieta skąpa, mająca węża w kieszeni.
WIRNIK - tancerz, którego specjalnością są piruety, często partner WIRÓWKI.
WIRÓWKA - tanecznica, której specjalnością są piruety.
WIRÓWKA TALERZOWA - żonglerka, artystka cyrkowa, obracająca talerzami na długich drążkach.
WYMIENNIK - pracownik kantoru wymiany walut, cinkciarz.
WYPARKA - ateistka, kobieta, która wyparła się Boga.
ZALANIE - stan, w którym występują nie tylko pompy.
ZASOBNIK - człowiek bogaty, nie tylko w dobra materialne, lecz również np. w wiedzę.
ZBIORNIK - kwestarz, człowiek urządzający zbiórkę na określony cel, także kolekcjoner.

kwiat

 

Poniżej prezentuję cytaty z kartkówek, pisanych przez studentów, głównie pierwszego roku. Starałem się zachować oryginalną pisownię. Niektóre "kwiatki" obarczyłem komentarzem, czasami złośliwym. Mam nadzieję, że anonimowi autorzy mi wybaczą i pośmieją się wraz z innymi czytelnikami, choć tak naprawdę to śmiech ten powinien być przez łzy...
    Kwiatków tych jest dość dużo, ale pamiętajmy, że jest to plon zbierany już w ciągu czterech lat, a każdy rocznik liczył od 400 do 600 studentów.


    Najpierw - co to jest EKOLOGIA:

Ekologia jest to nauka o stosunkach między człowiekiem a organizmami żywymi.    Czy to nie aby jakieś świństwa?...

Ekologia to nauka o przyjaźni człowieka z przyrodą.   No tak już lepiej.

Ekologia pozwala zrozumieć sens istnienia i ujawniania się różnych zjawisk w przyrodzie.    Sens istnienia... ekofilozofia?...

Ekologia - nauka o ekonomice przyrody.    Chyba doszliśmy już do kapitalizmu - "Eko" kojarzy się wyraźnie jednoznacznie.

Ekologia ... ukazuje nowe metody wykorzystywania zanieczyszczeń.

Ekologia jest nauką zajmującą się ochroną środowiska całej planety przed działalnością człowieka.

Ekologia - zajmuje się w najogólniejszym tego słowa znaczeniu środowiskiem i jego ochroną - wpływem zanieczyszczeń na środowisko (człowieka, możliwością zmniejszenia tegoż, pokazuje jak uoptymalnić życie na Ziemi.

Ekologia opiera się na łańcuchu pokarmowym.    Przez żołądek do ... no właśnie do czego? A tak wogóle to co to jest ten łańcuch pokarmowy (inaczej troficzny)?

Łańcuch troficzny to szerek zależności pokazywanych między organizmami zwierzęcymi i roślinnymi. Drap. 1 go rodzaju zwierzęta roślinorzerne, mięsorzerne, wszystkorzerne.

 

    Pora na szczegóły - gospodarka wodna:

Polska woda jest dramatycznie zła.

Zasoby wodne Polski przedstawiają się beznadziejnie.    Chyba trzeba się powiesić bo utopić się - to ryzyko.

Eutrofizacja wód polega na uzdatnianiu wody przez glony. Zbiornik wodny podzielony jest na trzy części i woda pobierana jest z najczyszczej części. Po pewnym czasie może dojść do zamulenia przez glony zbiornika wodnego.

Biologiczne oczyszczanie ścieków: bakterie, mikroorganizmy, odstojniki, pojemniki.

Jakość ścieków:
     I. ścieki, które powodują degradację środowiska (wymagana całkowitej izolacja)
     II. ścieki, które powodują powolną degradację (wymagana całkowitej izolacja)
     III. ścieki o niwielkim stężeniu toksycznym
     IV. ścieki uciążliwe - obojętne chemicznie, nie toksyczne (np. liście).

Cel ozonowania wody?  Jest potrzebne.    Trudno zwięźlej

Ozon powoduje wymarcie żywych organizmów wskutek absorbowania z otoczenia tlenu.

Ozon utlenia wszystkie związki nieorganiczne będące zanieczyszczeniami w wodzie. Utlenione związki są mniej lub bardziej szkodliwe dla naszego organizmu.

Ozon silnie utlenia wodę, oczyszczając biologicznie wodę.   Dobry sposób otrzymywania czystej wody utlenionej.

Węgiel aktywny dodawany jest do wody aby wytrącić z wody związki chemiczne powodujące jej zatwardzenie.

BZT i CHZT są to sposoby oczyszczania wody. BZT - biologiczny, CHZT - chemiczny.

HZT - hemiczne zapotrzebowanie na tlen.

BZT - współczynnik redukcji zanieczyszczeń Są to badania nad oczyszcz. (Bakterii wszczepia się cząsteczkę wody i bada się kiedy bakteria zginie) W całej europie oprócz Szwecji BZT = 5 dni.

BZT5 - Biologiczne zapotrzebowanie polewania ulic, roztopowe, deszcze,    Czy to aby nie jest specyficzny problem Wenecji?...

 

    Przejdźmy do problemów związanych z odpylaniem:

Zjawiska i siły wykorzystywane w procesie odpylania to:
     - wietrzenia
     - opadów (burze) wraz z deszczem wszystko spływa na ziemię
     - np. w odpylaczu noskowym - siła gwałtownego dmuchnięcia    Coś mi się zdaje, że ten odpylacz noskowy ma katar

Skuteczność ogólna jest to zdolność danego urządzenia do wykonywania tego do czego zostało skonstruowane.

Skuteczność odpylania = zawartość pyłów przed oczyszczeniem / zawartość pyłów po oczyszczeniu * 100%.

Skuteczność występuje w filtrach

Skuteczność odpylania zależy od odpylenia np. Elektrolity ich skuteczność 99 %.

Nie stosuje się już komór wodnych.   Tylko gazowe ???

Cyklon - odpylacz powietrza w formie komina

Cyklon działa na podstawie występowania dużych sił odśrodkowych z odrzutem

Filtry tkaninowe (workowe) - służą do odpylania zanieczyszczonego gazu, wprowadzamy gaz do woreczka a proces filtracji odbywa się automatycznie, tam wprowadzane jest sprężone powietrze przez dyszę, pod tą dyszą znajduje się woreczek z zanieczyszczonymi gazami, pod wpływem sprężonego powietrza pyły przedostają się na zewnątrz.    Wszystko jasne ?

Filtry tkaninowe - do worka wprowadzane jest sprężone powietrze przez dysze pod dysza znajduje się woreczek z zanieczyszczeniami gazem.

W elektrowniach zakłada się teraz elektrofiltry, które służą do odsiarczania spalin.

Zasada działania elektrofiltru opiera się na oddziaływaniu magnetycznym.

 

    Problem odpadów:

Na początek trochę systematyki:

Odpady dzielą się na śmieci w postaci stałej, ciekłej i gazowej.

Składowisko odpadów komunalnych powinno być zaplanowane z rozsądkiem.    To prawda... ale czy tylko składowisko ?...

Składowiskiem odpadów komunalnych mogą być: resztki żywności, materiały rozbiórkowe, szkło, plastik, papier i inne substancje będące odpadami.    Masło maślane czy poplątanie z pomieszaniem ?...

 

    Teraz drgania i wibracje, w tym także hałas:

Drgania między innymi powodują utratę przez organizm cennych pierwiastków i minerałów.

Jednostką hałasu jest decybela.  A jednostką mocy jest wata.

Skala decybelowa jest to skala logarytmiczna będąca stosunkiem dwóch wartości tej samej wielkości odniesiona do wartości progowej.

Skala decybelowa jest to skala służąca do oceny siły natężenia dźwięku.    Siły natężenia czy natężenia siły?

Skala decybelowa jest to natężenie hałasu w danym czasie.

Skala decybelowa - skala określająca natężenie hałasu w danym miejscu.    W danym miejscu czy czasie - Einstein się kłania.

Skala decybelowa jest to jednostka do pomiaru hałasu.

Granica bólu - to granica gdzie dźwięk słyszany ma duże natężenia najbardziej u człowieka narażona jest gałka oczna.    I to jest racja bo hałas można zobaczyć - żona często mi mówi "Popatrz stary, jaki jest hałas!"

Każde drgania powyżej wartości bezpiecznej są szkodliwe dla człowieka.

Drgania dzielimy na ogólne i miejscowe.    Tak samo jak znieczulenie.

Podział drgań:
     - psychosomatyczne,
     - subiektywne,
     - zaburzeń czynnościowych.

 

    Promieniowanie:

Jednym z rodzajów promieniowania jonizującego jest jonizacja powietrza bezpośrednio po przebytej burzy, w której miały miejsce wyładowania atmosferyczne.

Promieniowanie jonizacyjne dzielimy na dodatnie i ujemne.

Promieniowanie jonizujące odpychające Zanieczyszczone surowce jonizuje się i odpychają one zanieczyszczenia.

Promieniowanie α - jądro tlenu.    Tylko jedno?
β - promieniowanie elektronów.
γ - promieniowanie kolpuskularne.

 

    Efekt cieplarniany:

Efekt cieplarniany - polega na trzymaniu ciepła jak najdłużej, aby się nie wydostało na zewnątrz.    Czyli termos.

Efekt cieplarniany to efekt ocieplania się klimatu spowodowany niepożądanym działaniem dziury ozonowej.

Zgromadzony dwutlenek węgla nie pozwala opuścić odpitemu promieniowaniu atmosfery ziemskiej.    Takie odpite promieniowanie nie może sobie trafić w dziurę ozonową.

 

    Na koniec parę oderwanych cytatów:

Recykling - jest to bardzo ważna dziedzina w życiu młodego ziemianina.    Co zaorze - to zasieje...

Jest to tolerancja na przystosowanie się organizmów rzywych do zmian zachodzących w przyrodzie.    Oj, rzycie, rzycie...

...wody pływające...

...stale metali ciężkich...

 

    I wreszcie ortografia:

...recyclink......w gurnych warstwach atmosfery...
...gruby mór......rozdzięczony kwas siarkowy...
...chałas......destrułęci...
...usówanie......destruęci, kturzy rozkładają materię...
...charmoniczne......smog Lądyjski...
...użądzenia......konsekfencje...
...granica bulu......gróbe...
...urządzenie oprórzniane......odżucanie...

I to by było na tyle... (chwilowo).
Tu już nie proszę o nowe "kwiatki", choć pewnie i tak zakwitną za rok.

Please publish modules in offcanvas position.