jros
Jerzy Rosiński
doktor inżynier

magisterium:1976
doktorat:1987

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5)
Katedra Aparatury Przemysłowej (M-51)
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 628-34-59


Dziedziny nauki:
 • Inżynieria chemiczna,
 • Aparatura przemysłowa,
 • Ochrona środowiska,
 • Inżynieria bezpieczeństwa.

Prowadzone przedmioty:
 • Chemia,
 • Ochrona przeciwpożarowa i przed promieniowaniem,
 • Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowych procesów produkcyjnych,
 • Magazynowanie i transport mediów,
 • Magazynowanie ciał stałych i płynów,
 • Bezpieczeństwo magazynowania mediów,
 • Technologia procesów przetwórczych,
 • Aparatura chemiczna,
 • Pomiary zanieczyszczeń środowiska,
 • Prace przejściowe,
 • Prace dyplomowe.

Dorobek naukowy:  
91. J. Krawczyk, J. Rosiński: Inne prace doświadczalne związane z możliwością wykorzystania wypełnienia komórkowego, w J. Krawczyk: Rozwój mokrych metod odpylania gazów przemysłowych w świetle analizy wynikow badań eksperymentalnych, ISBN 978-83-7242-826-4, s. 169-182.
90. W. Szatko, J. Rosiński, G. Wozny, M. Dyląg: Development of a two-fluid model for the pipe flow of a suspension, w "Teoreticzieskije i eksperimentalnyje osnowy sozdanija eniergo- i resursosbieriegajuszczich prociesow i oborudowanija" pod redakcją W. N. Bliniczewa, Ivanovo 2014, ISBN 978-5-9616-0494-8, s. 192-203.
89. J. Rosiński, W. Szatko, G. Wozny, M. Dyląg: Modeling and simulation of particle interactions in a tubular reactor in case of flocculation, w "Teoreticzieskije i eksperimentalnyje osnowy sozdanija eniergo- i resursosbieriegajuszczich prociesow i oborudowanija" pod redakcją W. N. Bliniczewa, Ivanovo 2014, ISBN 978-5-9616-0494-8, s. 204-214.
88. W. Szatko, M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, J. Talaga, R. Wójtowicz: Effect of geometrical and technological parameters on the flocs size in the continuous tubular reactor with baffles, 20th International Conference of Process Engineering and Chemical Plant Design, Berlin 2014, ISBN 978-3-00-047364-7, s. 37-48.
87. R. Wójtowicz, J. Talaga, M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, W. Szatko: Symulacje numeryczne i badania doświadczalne przepływu cieczy w reaktorze rurowym z przegrodami o różnej szerokości, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5 2013, IZACAX 52(44), PL ISSN 0368-0827 s. 501-503.
86. R. Wójtowicz, J. Talaga, M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, W. Szatko: Symulacje numeryczne i badania doœwiadczalne przepływu cieczy w reaktorze rurowym z przegrodami o różnej konstrukcji, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, mat. konf. – Wydanie DVD, Szczecin-Kołobrzeg 2-6.09.2013, ISBN 978-83-7518-596-6.
85. R. Wójtowicz, J. Talaga, M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, W. Szatko: Symulacje numeryczne i badania doœwiadczalne przepływu cieczy w reaktorze rurowym z przegrodami o różnej konstrukcji, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, mat. konf. – Streszczenia, Szczecin-Kołobrzeg 2-6.09.2013, ISBN 978-83-7518-594-2, s. 274.
84. M. Dyląg, J. Rosiński: Metoda szybkiego szacowania rozkładów wielkoœci flokuł, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5 2013, IZACAX 52(44), PL ISSN 0368-0827 s. 412-414.
83. M. Dyląg, J. Rosiński: Metoda szybkiego szacowania rozkładów wielkoœci flokuł, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, mat. konf. – Wydanie DVD, Szczecin-Kołobrzeg 2-6.09.2013, ISBN 978-83-7518-596-6.
82. M. Dyląg, J. Rosiński: Metoda szybkiego szacowania rozkładów wielkoœci flokuł, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, mat. konf. – Streszczenia, Szczecin-Kołobrzeg 2-6.09.2013, ISBN 978-83-7518-594-2, s. 148.
81. M. Dyląg, J. Rosiński, W. Szatko: Zur Modelierung des Flockungsprozesses im Rohrreaktor mit Querschnittsänderungen, Czasopismo Techniczne, 6-M, 2012, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6328, s. 17-30.
80. M. Dyląg, J. Rosiński: Anwendung der Momentenmethode zur schnellen Abschätzung der sich einstellenden Flockengrößenverteilung, Czasopismo Techniczne, 6-M, 2012, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6328, s. 3-15.
79. M. Dyląg, J. Rosiński, W. Szatko: Modellbildung des Flockulationsprozesses im Rohrreaktor, Czasopismo Techniczne, 2-M, 2012, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6328, s. 99-108.
78. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Anwendung des mittleren Geschwindigkeitsgradienten auf die modellierung von Flockungsprozessen, in G. Wozny, Ł. Hady: Process Engineering and Chemical Plant Design 2011, Universitätverlag der TU Berlin, Berlin 2011, s. 225-237.
77. W. Szatko, J. Rosiński, M. Dyląg: Model Campa i Steina - nieuzasadniona koncepcja czy kompromis?, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 4 2011, s. 30-31.
76. W. Szatko, J. Rosiński, M. Dyląg: Model Campa i Steina - nieuzasadniona koncepcja czy kompromis?, "Mieszanie" - skróty, ISBN 978-83-7663-079-3, s. 73, Szczecin - Międzyzdroje 2011.
75. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Analiza przydatności koncepcji idealnego przemieszania w zastosowaniu do modelowania flokulacji w reaktorze zbiornikowym, "Mieszanie" - skróty, ISBN 978-83-7663-079-3, s. 29, Szczecin - Międzyzdroje 2011.
74. W. Szatko, J. Rosiński, M. Dyląg: Model Campa i Steina - nieuzasadniona koncepcja czy kompromis?, "Mieszanie", ISBN 978-83-7663-082-3, s. 203, Szczecin - Międzyzdroje 2011.
73. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Analiza przydatności koncepcji idealnego przemieszania w zastosowaniu do modelowania flokulacji w reaktorze zbiornikowym, "Mieszanie", ISBN 978-83-7663-082-3, s. 56-61, Szczecin - Międzyzdroje 2011.
72. W. Szatko, J. Rosiński, J. Kamieński, M. Dyląg, G. Wozny: The use of the generalized method of momentum for the reduction of population balances, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 204-214, Iwanowo 2010.
71. J. Krawczyk, J. Rosiński, Z. Roszak: Zmiana ogólnej skuteczności odpylania w warunkach całkowitej recyrkulacji cieczy podczas uderzenia aerozolu w lustro cieczy, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 129-136, Iwanowo 2010.
70. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, W. Szatko: Identyfikacja i modelowanie rozkładów wielkości cząstek dla ustalonych warunków procesu flokulacji, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 4 2010, s. 22-23.
69. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Modelowanie rozkładu wielkości cząstek w procesie perykinetycznej koagulacji, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 2 2010, s. 35-36.
68. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Modelowanie kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacji, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 6 2009, s. 53-54.
67. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Modelowanie kinetyki wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacji, IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, PAN, Gdańsk 2009, mat. konf. ISBN 83-918174-8-2, s. 17-19.
66. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Reaktor zbiornikowy z mieszadłem - ewolucja struktur projektowania technicznego, XI Ogólnopolskie seminarium "Mieszanie" PAN, Łódź - Rogów, 2008, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, ISBN 978-83-7283-274-0, s. 77-82.
65. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Erstellung von Modellgleichungen zur Beschreibung von Partikelwechselwirkungen bei Flockungsprozessen, Teil 2: Populationsgleichungen der Flocken und der Primärpartikeln, Czasopismo Techniczne, 9-M, 2008, s. 3-18.
64. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Neuartige definition der Schaumzerstörungseffizienz, Czasopismo Techniczne, 5-M, 2008, s. 97-110.
63. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Erstellung von Modellgleichungen zur Beschreibung von Partikelwechselwirkungen bei Flockungsprozessen, Teil 1: Grundlagen der Populationstheorie und des Rechenmodells, Czasopismo Techniczne, 5-M, 2008, s. 89-96.
62. M. Dyląg, J. Rosiński, J. Kamieński: Modellbildung von Partikelwechselwirkungen bei dispersen Stoffsystemen - Grundlagen der Flockung, Czasopismo Techniczne, 5-M, 2008, s. 79-88.
61. M. Dyląg J. Rosiński: Model fenomenologiczny transportu piany przez ośrodek porowaty, Czasopismo Techniczne, 2-M (105), 2008, s. 75-86.
60. J. Rosiński, J. Kamieński, M. Dyląg: Ilościowe kryterium oceny procesu niszczenia struktur pianowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 1 2008, s. 3-6,
59. J. Kamieński, J. Rosiński, M. Dyląg: Pękanie lameli jako miara skuteczności destrukcji pian komórkowych, Przemysł Chemiczny, 87(2), 2008, s. 163-167.
58. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Walidyzacja modelu wyznaczania skuteczności destrukcji piany przy jej przepływie przez porowatą warstwę quasi-strukturalną, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 4-5 2007, s. 51-54.
57. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Walidyzacja modelu wyznaczania skuteczności destrukcji piany przy jej przepływie przez porowatą warstwę quasistrukturalną, Mat. konf. tom I, s. 127-130, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rzeszów 2007.
56. J. Rosiński, J. Kamieński, M. Dyląg: Modelowanie skuteczności destrukcji piany przy jej przepływie przez strukturę porowatą, Mat. konf. tom I, s. 383-386, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rzeszów 2007.
55. J. Kamieński, J. Rosiński, M. Dyląg: Pękanie lameli jako miara skuteczności destrukcji pian komórkowych, Mat. Konf. tom I, s. 227-230, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rzeszów 2007.
54. M. Dyląg, J. Rosiński, V. N. Blinichev: Metody pomiarowe grubości lameli cieczowych, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 21-28, Iwanowo 2005.
53. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Identyfikacja mechanizmów destrukcji piany w warunkach zraszania jej powierzchni, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 11-20, Iwanowo 2005.
52. M. Dyląg, J. Kamieński, L. Maszek, J. Rosiński: Destrukcja piany podczas jej przetłaczania przez warstwę porowatą, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 3-10, Iwanowo 2005.
51. V. Blinichev, M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, G. Zueva: Systemy pianowe - modelowanie grubości lameli na podstawie analizy drgań poprzecznych generowanych zraszaniem jej powierzchni, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 19-28, Iwanowo 2004.
50. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Zerkleinern von Tropfen beim mechanische emulgieren, Czasopismo Techniczne, Z. 4-M/2004, s. 85-96.
49. J. Rosiński, M. Dyląg, L. Maszek: Niekonwencjonalne mechaniczne metody destrukcji struktur pianowych - stan wiedzy i koncepcja badań, Czasopismo Techniczne, Z. 4-M/2004, s. 221-230.
48. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Schaumzerstörung durch beregnen - phenomenologische beschreibung und untersuchungskonzepte, Czasopismo Techniczne, Z. 4-M/2004, s. 73-83.
47. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, M. Zieliński: Identyfikacja i modelowanie samodestrukcji struktur pianowych, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25 (2004) Z-3/1, s. 831-836.
46. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Modelowanie grubości lameli pian komórkowych, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25 (2004) Z-3/1, s. 825-830.
45. M. Dyląg, J. Rosiński: Charakterystyki procesowe wirnikowych destruktorów piany, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3 2004, s. 33-34.
44. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Identyfikacja i modelowanie struktur pianowych, Czasopismo Techniczne, Z. 5-M/2003, s. 163-174.
43. J. Kamieński, M. Dyląg, J. Rosiński: Weryfikacja metody wyznaczania średniej średnicy kropel w oparciu o rozkład gęstości prawdopodobieństwa, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 5 2003, s. 76-77.
42. J. Kamieński, M. Dyląg, J. Rosiński: Wyznaczanie średniej średnicy kropel fazy rozproszonej w oparciu o znajomość prawa jej rozkładu, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 5 2003, s. 74-75.
41. J. Kamieński, M. Dyląg, J. Rosiński, J. Talaga: Mechanizm destrukcji struktury piany w warunkach zraszania jej powierzchni, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 5 2003, s. 78-79.
40. J. Krawczyk, L. Maszek, A. Mieszkowski, J. Rosiński, Z. Roszak: Oxygen Desorption From Water in a Column Apparatus with Packet Packing, Polish Journal of Chemical Technology, 6 (2004) 1, s. 24-26,
39. M. Dyląg, J. Rosiński: Rola eksperymentu w toku opracowania nowych technologii przemysłowych, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 3 2003, s. 31-32.
38. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński, M. Zieliński: Modellierung der Wirkungsmechanismen neuartiger mechanischer Schäumzerstörer, 14. Seminar "Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau", Brelin 2002, mat. konf. s. 82-91.
37. M. Zieliński, M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Selbstzerfall des Schaumes, 14. Seminar "Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau", Brelin 2002, mat. konf. s. 104-113.
36. J. Kamieński, M. Dyląg, J. Rosiński, M. Zieliński: Szybkość dyssypacji energii dla mieszadeł turbinowych specjalnej konstrukcji. Cz. II. Badania eksperymentalne, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 4 2002, s. 61-63.
35. J. Kamieński, M. Dyląg, J. Rosiński, M. Zieliński: Szybkość dyssypacji energii dla mieszadeł turbinowych specjalnej konstrukcji. Cz. I. Podstawy teoretyczne analizy, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 4 2002, s. 59-61.
34. J. Kamieński, M. Dyląg, J. Rosiński, M. Zieliński: Mechaniczny destruktor piany, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 4 2002, s. 57-58.
33. W. Bliniczew, M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Fenomenologiczny model działania wielostopniowego destruktora piany, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 135-139, Iwanowo 2001.
32. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Samorzutny rozpad struktur pianowych, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 12-16, Iwanowo 2001.
31. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Układy pianowe oraz metody ich destrukcji, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 17-22, Iwanowo 2001.
30. M. Dyląg, J. Rosiński: Modelowanie procesu mechanicznego wytwarzania emulsji, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 3 2000, s. 28-29.
29. M. Dyląg, J. Kamieński, J. Rosiński: Piana i jej rozpad, Inżynieria i aparatura chemiczna, Nr 3 2000, s. 26-27.
28. J. Krawczyk, J. Rosiński: Możliwość zmniejszenia zużycia wody w procesie odpylania mokrego, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 63-72, Kraków 1999.
27. M. Dyląg, J. Rosiński: Ruch pęcherzy gazu w cieczy w warunkach gradientu temperatury, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 63-72, Kraków 1999.
26. J. Krawczyk, J. Rosiński: Techniczne możliwości mokrego odpylania sadzy, Konferencja Naukowa "Problemy Ochrony Środowiska Związane z Użytkowaniem Produktów Naftowych", mat. konf. s. 106-111, Kraków 1999.
25. J. Krawczyk, J. Rosiński, M. Dyląg: Der Abscheidegrad des nassen Trägheitsabscheiders, "Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau", s. 95-104, Berlin 1998.
24. M. Dyląg, J. Krawczyk, J. Rosiński: Verminderung des Wasservebrauchs bei der Entstaubung, Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, Springer VDI Verlag, Nr 1-2, 1998, s. 45-49.
23. J. Rosiński: Skuteczność mokrego odpylania a własności reologiczne cieczy odpylającej, "Operacje mechaniczne inżynierii procesowej", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 21(779), s. 189-196, Łódź 1997.
22. J. Krawczyk, J. Rosiński: Możliwość zmniejszenia zużycia wody w procesie odpylania mokrego, Cz. II. Graniczny stopień recyrkulacji cieczy w odpylaczach mokrych, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 18, 1997, Z-1, s. 99.
21. J. Krawczyk, J. Rosiński: Możliwość zmniejszenia zużycia wody w procesie odpylania mokrego, Cz. I. Uderzeniowo - inercyjny odpylacz okresowego działania, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 18, 1997, Z-1, s. 83-98.
20. J. Krawczyk, J. Rosiński: Odpylanie mokre w temperaturach ujemnych, "Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w płynach", Kom. Inż. Chem. i Proc. PAN, s. 36-44, Warszawa 1996.
19. J. Krawczyk, J. Rosiński: Maksymalny stopień recyrkulacji cieczy w odpylaczu inercyjnym, "Problemy tworzenia struktury, pewności eksploatacji i długowieczności materiałów konstrukcyjnych", s. 95-108, Iwanowo 1996.
18. J. Krawczyk, J. Rosiński: Kryterium recyrkulacji cieczy w procesie odpylania, "Aktualne problemy chemii, technologii chemicznej i inżynierii procesowej - Chemia-96", s. 188, Iwanowo 1996.
17. J. Krawczyk, J. Rosiński: Graniczny stopień recyrkulacji cieczy w odpylaczach mokrych, XV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, mat. konf., tom IV, s. 259-262, Gdańsk 1995.
16. J. Krawczyk, J. Rosiński: Analiza pracy uderzeniowo - inercyjnego odpylacza okresowego działania, "Teoretyczne i Eksperymentalne Podstawy Budowy Aparatury", s. 184-194, Kraków - Zembrzy-ce 1995.
15. J. Rosiński: Stopień absorpcji w kolumnie z wypełnieniem komórkowym, Czasopismo Techniczne, Z.1-M, 1995, s. 136.
14. M. Dyląg, L. Maszek, J. Rosiński, Z. Roszak: Straty na ściankach w impaktorach kaskadowych, XIV Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, mat. konf., tom III, s. 214-217, Muszyna 1992.
13. M. Dyląg, L. Maszek, J. Rosiński, Z. Roszak: Calibration of cascade impactors, Automotive and internal combustion engines technology TRANSACTIONS, Teka Komisji Naukowo - Problemowej Motoryzacji, PAN Oddz. Krak., 4, s. 141-154, 1991.
12. A. Mieszkowski, L. Maszek, Z. Roszak, J. Rosiński, J. Brydak: Odolejanie par amoniaku w amoniakalnych urządzeniach ziębniczych, Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych, t. II, s. 343-356, wyd. PK, 1991.
11. M. Dyląg, L. Maszek, J. Rosiński, Z. Roszak: Opracowanie wersji podstawowej impaktora kaskadowego, Teka Kom. Nauk - Prob. Mot. Oddz. Krak. PAN, 3, 1991, s. 19-32.
10. J. Rosiński, Z. Roszak: Hydraulika aparatów kolumnowych z wypełnieniem, "Laboratorium z Aparatury Przemysłowej", skrypt PK, cz.III, Kraków 1991.
9. M. Dyląg, L. Maszek, J. Rosiński, Z. Roszak: Impaktory kaskadowe - przegląd oraz podstawy konstrukcji, "Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w płynach", Kom. Inż. Chem. i Proc. PAN, mat. konf. s. 110-128, Warszawa 1990.
8. J. Pikoń, J. Rosiński: Wymiana masy w kolumnie z wypełnieniem komórkowym, Ochrona Powietrza, nr 3, 1989, s. 78-83.
7. J. Pikoń, J. Rosiński: Absorpcja dwutlenku siarki w kolumnie z wypełnieniem komórkowym, XIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Mat. konf., tom II, s. 139-142, Szczecin 1989.
6. J. Pikoń, J. Rosiński: Entschwefelungsgrad im Abscheider mit Zellenfülkorpern, "Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau", s. 303-326, Berlin Zachodni 1986.
5. J. Rosiński: Badanie hydrauliki aparatów półkowych, "Laboratorium z Aparatury Przemysłowej", skrypt PK, Kraków 1981, cz.II, s. 103-127.
4. J. Rosiński, J. Talaga: Badanie fizycznych własności pyłów, "Laboratorium z Aparatury Przemysłowej", skrypt PK, Kraków 1981, cz.II, s. 9-30.
3. R. Matejski, J. Rosiński: Zur Anwendung eines Plattenabsetzapparates für die Sedimentation von CH3CHO - Schlamm im Abwasser, Chemische Technik, NRD w 1983.
2. R. Matejski, J. Rosiński: Przemysłowe badania skuteczności pracy odstojnika płytowego, Czasopismo Techniczne, 4 M, 1982.
1. J. Rosiński, M. Zieliński: Metoda usuwania niewielkich ilości wody z produktów ropopochodnych, Czasopismo Techniczne, 4 M, 1980.

Please publish modules in offcanvas position.