Tematyka prac dyplomowych prowadzonych w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej w roku akademickim 2017/2018

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia specjalności Aparatura i instalacje przemysłowe, Bezpieczeństwo pracy i środowiska, Urządzenia i instalacje ochrony środowiska, Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza, Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, pragnący realizować pracę dyplomową poza Instytutem Inżynierii Cieplnej i Procesowej muszą uzyskać zgodę zastępcy Dyrektora Instytutu M5 ds. dydaktycznych składając podanie podpisane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu w którym chce realizować pracę dyplomową, promotora pracy i opiekuna specjalności.

 

prof.dr hab.inż Piotr Cyklis
 1. Analiza termodynamiczna obiegów chłodniczych sprężarkowych i sorpcyjnych.
 2. Symulacja pracy sprężarek i innych maszyn wyporowych.
 3. Nowoczesne zastosowania naturalnych czynników chłodniczych.
 4. Zagadnienia freecoolingu i rozszerzenie możliwości tej technologii.
 5. Wykorzystanie odpadowych źródeł ciepła do celów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
 1. Projekty wybranych aparatów (np. wymiennika ciepła, mieszalnika, zbiornika) obejmujące obliczenia: procesowe i wytrzymałościowe oraz rysunek zestawieniowy.
 2. Projekty wybranych aparatów (np. wyparki, baterii wyparnej, kolumny rektyfikacyjnej, absorbera, bioreaktora) obejmujące obliczenia: procesowe i wytrzymałościowe oraz rysunek zestawieniowy i wybrane rysunki wykonawcze.
dr inż. Ryszard Kantor
 1. Modelowanie 2D/3D i optymalizacja fragmentów systemów chłodniczych, grzewczych i stabilizacji temperatury z wykorzystaniem programu ANSYS Fluent. Modelowanie przykładowych rozwiązań stosowanych (możliwych do zastosowania) w eksperymentach ITER i CERN.
 2. Optymalizacja kształtu oraz własności termoizolacyjnych elementów konstrukcji mechanicznych i budowlanych (np. okien, drzwi) przy użyciu modułu do optymalizacji parametrycznej w programie ANSYS Workbench.
 3. Modelowanie 1D i optymalizacja systemów chłodniczych, grzewczych i stabilizacji temperatury z wykorzystaniem programu Ecosimpro.
 4. Projekty 3D CAD i weryfikacja CFD (ANSYS Fluent) zestawów typu "heat shield", płaszcz wodny (lub gazowy), izolacja próżniowa.
 5. Badania eksperymentalne działania oraz parametrów pracy układów obiegu pompowego CO2 na przykładzie jednostek MARTA.
 6. Programowanie sterowników PLC dla całych systemów chłodniczych/wentylacyjnych/grzewczych (lub ich fragmentów) przy użyciu oprogramowania TIA Portal (SIEMENS).
 7. Programowanie systemów wizualizacji SCADA dla całych systemów chłodniczych/wentylacyjnych/grzewczych (lub ich fragmentów) przy użyciu oprogramowania TIA Portal lub ASIX.
dr hab. inż. Janusz Krawczyk; prof. PK
 1. Projektowanie urządzeń ochrony powietrza.
 2. Projektowanie aparatury przemysłowej ( np. filtrów, kruszarek, baterii wyparnych.
 3. Zagadnienia związane z bezpieczeństwa pracy w przemyśle.
dr inż. Marek Litwin
 1. Projektowanie systemów klimatyzacyjnych w konkretnych obiektach:
  • klimatyzacja bytowa (biura, hotele, budynki mieszkalne),
  • klimatyzacja sal operacyjnych w szpitalach,
  • klimatyzacja laboratoriów pomiarowych,
  • klimatyzacja pojazdów.
 2. Projektowanie alternatywnych systemów klimatyzacyjnych.
 3. Zastosowanie systemów odzysku ciepła w klimatyzacji.
 4. Analiza opłacalności zastosowania rozwiązań alternatywnych systemów klimatyzacji.
 5. Bilansowanie cieplne pomieszczeń.
 6. Projektowanie instalacji powietrznych i wodnych.
 7. Projektowanie wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach klimatyzacyjnych.
dr inż. Przemysław Młynarczyk
 1. Modelowanie numeryczne procesów przepływowo – cieplnych w maszynach przepływowych.
 2. Optymalizacja geometrii elementów maszyn ze względu na poprawę parametrów przepływowych lub termicznych przy użyciu modelowania CFD.
 3. Projektowanie i optymalizacja elementów aerodynamicznych pojazdów podwodnych, naziemnych i powietrznych z wykorzystaniem oprogramowania MES i CFD.
 4. Analiza porównawcza (Benchmark) wyników uzyskiwanych przy użyciu różnych kodów CFD.
 5. Modelowanie zagadnień FSI ( Fluid Structure Interaction).
 6. Opracowywanie algorytmów numerycznych do specyficznych zagadnień fizycznych.
 7. Modelowanie CFD prostych zagadnień przepływowych oraz ich eksperymentalna weryfikacja.
 8. Opracowywanie algorytmów numerycznych do specyficznych analiz danych.
dr inż. Konrad Nering
 1. Ciecze elektro i magnetoreologiczne – zastosowania i możliwości.
 2. Badanie charakterystyk pompy wirowej.
 3. Aerodynamika śmigła wykorzystywanego w modelach latających.
dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko; prof. PK
 1. Badania procesów przepływowych i cieplnych zawiesin lodowych.
 2. Modelowanie CFD procesów przepływowych i cieplnych zawiesin lodowych.
 3. Projektowanie mebli chłodniczych.
 4. Projektowanie pomp ciepła.
 5. Obliczenia cieplne gruntowych wymienników ciepła, poziomych, pionowych spiralnych - modelowanie CFD.
 6. Zbiorniki wodne jako dolne źródła ciepła pomp ciepła.
 7. Zastosowanie chłodzenia pośredniego w małych i średnich obiektach handlowych i gastronomicznych.
 8. Projektowanie urządzeń wielostopniowych lub kaskadowych do wykraplania CO2.
 9. Projektowanie i optymalizacja wymienników ciepła (metody obliczeń, kryteria oceny wymienników).
dr inż. Jerzy Rosiński
 1. Analiza bezpieczeństwa (zagrożeń, ryzyka zawodowego) na wybranym stanowisku pracy. Ważnym elementem pracy są propozycje poprawy bezpieczeństwa.
 2. Analiza bezpieczeństwa eksploatacji maszyny, instalacji do realizacji wybranego procesu technologicznego.
 3. Projekt procesowy i aparaturowy wybranego urządzenia.
 4. Porównanie alternatywnych rozwiązań technologicznych, procesowych bądź konstrukcyjnych wybranych urządzeń.
prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
  Zagadnienia mechaniki cieczy i aerodynamiki, a w szczególności:
 1. Obliczenia spadków ciśnienia w przepływie kondensacyjnym w mini – i mikrokanałach.
 2. Obliczanie współczynników przejmowania ciepła podczas skraplania wybranych czynników chłodniczych.
 3. Analiza przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych człowieka.
dr inż. Wiesław Szatko
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem instalacji przemysłowych.
 2. Metodyka badania wypadków przy pracy; modele, techniki analizy.
 3. Zagadnienia analizy obciążenia pracą fizyczną.
 4. Zagadnienia indywidualnego, dopuszczalnego obciążenia pracą fizyczną.
 5. Analiza wybranych czynników środowiska pracy (hałas, oświetlenie, pole elektromagnetyczne i elektrostatyczne).
 6. Analiza ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.
 7. Instalacje składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
 8. Urządzenia do odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (urban mining).
 9. Systemy bezpieczeństwa i niezawodności instalacji przemysłowych.
 10. Systemy dalekiego przesyłu mediów energetycznych.
 11. Systemy monitoringu i pomiaru przesyłu mediów energetycznych.
 12. Projekty wybranych urządzeń instalacji przemysłowych.
dr inż. Jan Talaga
 1. Wytwarzanie zawiesin w mieszalnikach mechanicznych.
 2. Wytwarzanie emulsji w aparatach zbiornikowych z mieszadłem.
 3. Rozpraszanie gazów w cieczy w warunkach przemysłowych.
 4. Projekt wymiennika ciepła do podgrzewania wody użytkowej.
 5. Projekt wymiennika do odzysku ciepła w procesie destylacji produktów ropopochodnych.
 6. Projekt mieszalnika do wytwarzania trójfazowych układów rozproszonych.
 7. Praktyczne metody neutralizacji fenoli stanowiących zanieczyszczenie środowiska.
dr inż. Stanisław Walczak
 1. Wpływ dodatków 2 generacji na podstawowe właściwości fizykalne paliwa.
 2. Opory przepływu cieczy przez przeszkody miejscowe.
 3. Elektrownie wodne.
 4. Turbiny wiatrowe.
 5. Badanie właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich.
 6. Bezpieczeństwo ruchu pojazdów lądowych.
 7. Rekonstrukcja wypadków drogowych.
 8. Aerodynamika pojazdów.
 9. Bezpieczeństwo ruchu pojazdów lądowych.
dr inż. Ryszard Wójtowicz
 1. Symulacje komputerowe CFD mieszalników, urządzeń odpylających i wymienników ciepła.
 2. Badania hydrodynamiki przepływów z wykorzystaniem anemometrii obrazowej Stereo PIV.
 3. Badania wytwarzania układów wielofazowych w mieszalnikach.
 4. Badania odpylaczy cyklonowych.
prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
 1. Przechowywanie żywności (chłodnie, tunele zamrażalnicze, meble chłodnicze, itp.).
 2. Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła (opracowanie nowych konstrukcji, badania eksperymentalne i numeryczne).
 3. Projektowanie agregatów chłodniczych i pomp ciepła.
 4. Zastosowanie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej w sporcie (lodowiska, tory lodowe, skocznie narciarskie, baseny, hale sportowe, itp.).
 5. Zastosowanie techniki chłodniczej w medycynie (przechowywanie i transport organów, urządzenia do leczenia "zimnem", itp.).
 6. Odzysk ciepła w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
 7. Klimatyzacja budynków mieszkalnych, obiektów handlowych, pojazdów samochodowych.
 8. Zastosowanie pomp ciepła w komunalnych i przemysłowych systemach grzewczych.
 9. Odnawialne źródła energii: projektowanie systemów grzewczych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego i energię geotermalną.
 10. Nowe czynniki ziębnicze – aspekt energetyczny i ekologiczny ich stosowania.
dr inż. Jerzy Żelasko
 1. Wyznaczenie obszaru opłacalności ekonomicznej stosowania powietrznych pomp ciepła dla obiektów o dużym zapotrzebowaniu na cwu.
 2. Analiza techniczna i ekonomiczna zastosowania różnych dolnych źródeł ciepła (dla pomp ciepła) dla schroniska górskiego.
 3. Projekt instalacji odzysku ciepła dla ciepłej wody użytkowej.
 4. Projekt instalacji odzysku ciepła dla energooszczędnego domu jednorodzinnego.
 5. Projekt instalacji skraplacza pary o niskich parametrach ciśnienia wraz z wieżą chłodniczą (lub suchą chłodnicą).

 

Zagadnienia mechaniki cieczy i aerodynamiki, a w szczególności:
1.    Obliczenia spadków ciśnienia w przepływie kondensacyjnym w mini – i mikrokanałach.
2.    Obliczanie współczynników przejmowania ciepła podczas skraplania wybranych czynników chłodniczych.
3.    Analiza przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych człowieka.

© 2016 Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie KTN ®

Please publish modules in offcanvas position.